ANUNȚ participare gratuită curs BUCĂTAR

Centrul Național de Învățământ Turistic are deosebita plăcere de a vă informa despre

oportunitatea participării angajaților ce provin de la întreprinderi din regiunea Sud Est la cursurile GRATUITE de formare profesională în ocupația BUCĂTAR.

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului “Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est” (contract: POCU/464/3/12/128144), proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 519 angajați din Regiunea de Dezvoltare SUD-EST, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Cursurile de formare profesională în ocupația ”bucătar” vizează un număr de 50 de participanți și se finalizează cu certificate de calificare cu recunoaștere națională și internațională eliberate de Autoritatea Națională a Calificărilor, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale si Ministerului Educatiei și Cercetării.

Condițiile de participare sunt următoarele:

  • calitatea de angajat cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau cu timp parțial) la întreprinderi din regiunea de dezvoltare Sud Est;
  • întreprinderea (angajatorul) își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, respectiv: Turism și ecoturism; Procesarea alimentelor și băuturilor;
  • să aibă un nivel de educație care să-i permită accesul la programul de formare;
  • Dacă studiile au fost efectuate în străinatate, sunt necesare actele de echivalare a studiilor în România.

Locurile sunt limitate! Pentru persoanele care au dosarul complet și îndeplinesc condițiile de eligibilitate se va aplica regula “primul venit, primul servit”.

Pentru mai multe informații referitoare la cursuri si pentru înscriere, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

-d-na Ana-Maria Gyorgy (Expert comunicare și grup țintă P1): tel. 0721.992.773, e-mail: ana.gyorgy@cnit.ro;

-d-na Nicoleta Cristiana Paraschiv (Expert comunicare și grup țintă P1): tel. 0726.202.174 e-mail: cristiana.paraschiv@cnit.ro.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte articole de Centrul National de Invatamant Turistic:

CURS GRATUIT DE FORMARE PROFESIONALA ORGANIZAT IN CADRUL PROIECTULUI “Calificare, Competente, Competitivitate in Regiunea Sud Est”
Curs GRATUIT de formare profesională în ocupația BUCĂTAR organizat în cadrul proiectului “Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est”
Curs GRATUIT de formare profesională organizat în cadrul proiectului “Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est”
Cursuri GRATUITE în industria ospitalității organizate de CNIT în cadrul proiectului “Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est"