Aparat de producere a nanopulberilor – tehnologie care permite reducerea costurilor pentru materiale avansate multifuncționale

Ca urmare a implementării proiectului, din fonduri nerambursabile, cu titlul “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”, cod SMIS 104269, derulat timp de 24 de luni, de la 08.09.2016 până la 07.09.2018, în baza contractului de finanțare nr. 71/08.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L. a dezvoltat o tehnologie complexă pentru producerea nanopulberilor, cuprinzând:
– Un nou proces de producere a nanopulberilor;
– Un nou echipament (aparat) de producere a nanopulberilor;
– Know-how-ul aferent;
– Oportunități/instrumente de transfer tehnologic.
Dispunând de resurse corporale și necorporale pentru a produce și comercializa inovațiile dezvoltate, beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L. se adresează potențialilor clienți din România și nu numai, punandu-le la dispoziție noul aparat pentru producerea nanopulberilor, pe care îl pot utiliza “in-house” pentru a beneficia de nanopulberi cu costuri reduse, facilitându-le astfel producția proprie de materiale avansate multifuncționale.
Având în vedere avansul tehnologic din ultimii ani în industria auto și componente în ceea ce privește încorporarea de nanopulberi în produsele specifice, inovațiile dezvoltate de beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L. vizează cu prioritate acest domeniu (i.e. industria auto și componente). Utilizând rute de procesare specifice, aparatul pentru producerea nanopulberilor permite totodată obținerea de nanopulberi pentru aplicații și în alte domenii, precum ceramici (cu aplicații multiple), materiale refractare, abrazive, agenți ignifugați, agenți de ranforsare, pigmenți, acoperiri, etc.
Considerând complexitatea inovațiilor dezvoltate, beneficiarul Process Innovation Nucleus S.R.L. poate , de asemenea, deveni un partener important în demersuri de cercetare-dezvoltare-inovare, alături de entități interesate din mediul privat și din mediul public, demersuri comune care să contribuie la creșterea gradului de noutate privind procesele de producție în domeniul nanomaterialelor și al materialelor avansate multifuncționale pe bază de nanopulberi.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Detalii suplimentare și de contact puteți obține vizitând website-ul proiectului: http://nanoapparatus.ro/

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte articole de Victor Lazarescu: