Care sunt sarcinile unui specialist payroll exceptând calcularea salariului?

Care sunt sarcinile unui specialist payroll exceptând calcularea salariului?

Atunci când ne gândim la un specialist payroll ne gândim invariabil la calcularea salariului și ținerea evidenței finanțelor firmei cu ajutorul unui program software. Ei bine, cu siguranță este vorba de mai mult decât atât. Activitatea unui specialist payroll se află la intersecția mai multor domenii. Anume: contabil, resurse umane, juridic și chiar tehnologice. Atribuțiile sale sunt, așadar, multiple.

Înainte de toate să înțelegem terminologia

Echivalentul termenului payroll în limba română este salarizare. Ei bine, procesul de salarizare este foarte amplu și face referire la remunerarea angajaților care își desfășoară activitatea în cadrul unei companii. Cu alte cuvinte, se referă la rulajul de plăți din cadrul unei companii.

Responsabilitățile specialistului payroll

Totuși, activitatea unui specialist de salarizare nu se referă doar la calcularea salariului și gestionarea plăților cu ajutorul unui program calcul salarii, ci implică și aceste activități:

 1. Administrarea datelor angajaților: date personale, profesionale, contractuale, concedii, adeverințe, îndemnizații, etc.;
 2. Crearea contractelor de muncă alături de toate documentele necesare: anexe, fișe de evaluare, decizii, fișe de post, acte adiționale, regulamente și politici interne;
 3. Calcularea salariului alături de întocmirea statului de plată și a fluturașilor de salarii pentru angajați;
 4. Operarea notelor contabile aferente tuturor tranzacțiilor financiare din cadrul companiei;
 5. Ținerea evidenței angajaților și a modificărilor contractuale care intervin pe parcursul derulării contractelor de muncă;
 6. Operarea tuturor datelor într-un program calcul salarii specializat și asigurarea confidențialității datelor operate;
 7. Aplicarea bonusurilor, a primelor și avantajelor angajaților;
 8. Păstrarea evidenței delegațiilor și a deconturilor;
 9. Realizarea de rapoarte interne privind situația angajaților, dar și a celor adresate instituțiilor statului prin gestionarea declarațiilor fiscale, declarația D112 și registrul de evidență al salariaților;
 10. Urmărirea legislației și a modificărilor care intervin în Codul Muncii;
 11. Gestionarea taxelor și impozitelor atât ale companiei, cât și cele aferente salariaților;
 12. Transmiterea statisticilor către INS (Institutul Național de Statistică);
 13. Gestionarea personalului și a programului de muncă prin fișa de pontaj;

Program de calcul al salariilor – ajutorul de nădejde al specialistului payroll

Sarcinile unui specialist payroll sunt pe cât de multe, pe atât de diverse. Însă, gestionarea lor este simplificată de soluțiile software dedicate acestor tipuri de proceduri. De aceea, prin automatizarea sarcinilor, calcularea salariului se realizează corect și la timp, măsurile legislative sunt respectate cu strictețe deoarece softurile sunt actualizate la zi, generarea rapoartelor în formate specifice este automatizată, centralizarea datelor se realizează în cadrul unei agende virtuale. Desigur, funcționalitățile acestor soluții sunt pe atât de complexe precum și sarcinile specialistului în salarizare.

UCMS by AROBS propune soluțiile True HR și dp-Payroll pentru administrarea personalului și a salarizării de 24 ani. Cele două soluții sunt configurabile pentru orice tip de industrie și orice tip de afacere. Solicită mai multe informații la office@ucms.ro sau la 0720534424.

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE CONTACT

Nume: Teodora Lipciuc
Functie: junior copywriter
Email: teodora.lipciuc@ucms.ro
Telefon: 0749777471
Website: https://truehr.ro/
Cuvinte cheie: payroll, calcularea salariului

Alte Articole de 1179 :