”Value for Money”: performanță garantată!

Abordarea „Value for Money”  este definită cel mai simplu ca fiind modul economic de achiziţionare a resurselor şi utilizarea eficientă a acestora în procesul de realizare a obiectivelor managementului în condiţiile respectării simultane a „celor trei E”, respectiv: Economie, Eficienţă şi Eficacitate.
 Economie înseamnă că principalul criteriu care stă la baza procesului de implementare a strategiilor şi politicilor, de furnizare a serviciilor, este cel economic, respectiv care este nivelul cel mai scăzut al costului necesar pentru a satisface din punct de vedere cantitativ şi calitativ interésele clienților.
 Eficienţa constă în obţinerea de maximum posibil de rezultate cu nivel determinat de resurse sau cu unul mai mic. Se măsoară ca un raport între intrări şi ieşiri, care ulterior a fost completat cu creşterea performanţelor finale în condiţiile menţinerii aceluiaşi nivel al intrărilor.
 Eficacitatea constă în realizarea obiectivelor definite de manageri. Aceasta se poate măsura prin rezultatele obţinute comparativ cu obiectivele şi prin impactul pe care realizarea obiectivelor îl are asupra clienţilor.

Astfel măsurarea performanţei manageriale potrivit abordării „Valoare pentru bani” se prezintă astfel:

Intrări – Activităţi – Ieşiri – Rezultate – Economie – Eficienţă – Eficacitate – Valoare pentru bani.

DATE DE CONTACT

Email: educatie-evolutie@gmail.com
Cuvinte cheie: educatie, performanta garantata, evolutie, dezvoltare, management

Alte Articole de 1052 :