Achizitie echipamente spalatorie auto self-service Aiud (judetul Alba).

Comunicat presă – achiziție echipamente

SC TEIUS R&T CAR WASH SRL, cod unic de înregistrare 41124790, numar de inregistrare J01/1001/2019, cu sediul în Sebes, strada Dorobanti, nr.63, judetul Alba, Beneficiar in cadrul proiectului „StartUP Hub Centru”, cod SMIS 105152 , proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 3 – Contract de subventie nr. 24715, va aducem la cunostință ca se lanseaza procedura competitivă de achizitie pentru echipamente spalatorie auto self-service Aiud (judetul Alba).

Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata 2 luni, cu posibilitate de prelungire (prin act aditional semnat de ambele parti), termenul maxim fiind data finalizarii implementarii.

Valoarea estimată a contractului este de 485.000 lei + TVA. Mentionam ca pretul contractului este ferm si nu poate fi ajustat. Orice crestere a pretului contractului, peste valoarea estimata va fi suportata de catre beneficiar.

Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail: spalatorie.aiud@gmail.com sau la sediul societatii: Sebes, strada Dorobanti, Nr. 63, judetul Alba, pana la data de luni, 04.05.2020 ora 16:00. Nu vor fi evaluate ofertele care sunt transmise după data de expirare (data şi ora din anunţ). Acestea se vor returna nedeschise.

Specificații tehnice: Specificațiile tehnice pot fi solicitate/obținute de la sediul beneficiarului din Sebes, strada Dorobanti, nr.63 sau printr-o solicitare pe adrea de E-mail: spalatorie.aiud@gmail.com sau la tel: 0741033739.

Alte Comunicate de presa de 1046 :