Activitatile prevazute in cadrul proiectului: “PRACTICA – UN PAS SPRE DEZVOLTARE!”

SC FORMPROF SERVICII SRL – Solicitant, in parteneriat cu :
Partener 1 – SC Ioanida Turism SRL in cadrul proiectului” PRACTICA – UN
PAS SPRE DEZVOLTARE”Contract: POCU/90/6/19/109352
VA COMUNICAM urmatoarele date privind activitatile ce se vor derula in cursul celui de-al doilea an de proiect:

Activitatea A 1.1. Coordonarea generala a proiectului
Activitatea A 1.2. Achizitii publice
Activitatea A 1.3. Administrarea financiar – contabila a proiectului si raportarea electronica
Activitatea A 1.4. Informare si publicitate
Activitatea A2.1. Coodonarea generala a activitatilor Partenerilor
Activitatea A3.1. Activitati suport pentru managementul proiectului si activitati de publicitate (indirecte)
Activitatea 4.2.Semnarea conventiilor de practica intre unitatile de invatamant/universitati,studenti/elevi si partenerii de practica
Activitatea 5.1. Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru elevi
Activitatea 5.2. Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru studenti
Activitatea 6.1.Infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu
Activitatea 6.3. Derularea programelor de stagii de practica pentru elevi – anul II
Activitatea 7.1. Infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor simulate
Activitatea 7.3. Derularea programelor de stagii practica studenti
Activitatea 8.4. Organizarea si premierea in cadrul targurilor pentru firmele de exercitiu – anul II
Activitatea 8.5. Organizarea si premierea in cadrul concursului pe meserii – anul II
Activitatea 8.6. Organizarea si premierea in cadrul targurilor pentru intreprinderile simulate – anul II
Activitatea 9.1. Crearea platformei de informare pentru studenti/elevi si potentiali angajatori
Activitatea 9.2. Monitorizarea insertiei pe piata muncii a absolventilor.
Proiectul „ Practica – un pas spre dezvoltare” are ca scop facilitarea insertiei pe piata muncii si dezvoltarea aptitudinilor de munca a elevilor si studentilor prin crearea unui parteneriat intre unitati de invatamant si mediul de afaceri. Prin obiectivul general al proiectului se urmareste ca:
– 20 de studenti sa beneficieze de sprijin pentru tranzitia de la scoala la viata activa;
– 330 de elevi sa beneficieze de sprijin pentru participarea la programe de educatie/FP.

DATE DE CONTACT

Nume: Singeorzan Violeta
Functie: manager proiect
Email: stagii.practica@formprof.ro
Telefon: 770315726
Cuvinte cheie: stagii, practica, formprof, implementare, activitati

Alte Comunicate de presa de 874 :