ANUNȚ DE PRESĂ privind demararea proiectului cu titlul STAGII DE PRACTICĂ PENTRU CARIERE DE SUCCES

ANUNȚ DE PRESĂ

privind demararea proiectului cu titlul

STAGII DE PRACTICĂ PENTRU CARIERE DE SUCCES

TRENCADIS CORP S.R.L., cu sediul social în Str. Mărgeanului nr. 3D, Baia Mare, Maramureș, anunță demararea proiectului cu titlul: STAGII DE PRACTICĂ PENTRU CARIERE DE SUCCES, POCU/626/6/13/133136, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel  „Stagii de practică pentru studenți” Regiuni mai puțin dezvoltate, Cod Apel POCU/626/6/13.

 

Valoarea totală a proiectului este 4.535.507,51 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 4.308.732,10 lei.

 

Proiectul se implementează la sediul Beneficiarului din Baia Mare, județul Maramureș, cât și la punctul de lucru din București, pe o durată de 24 de luni, în perioada 25.09.2020 – 24.09.2022.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea aptitudinilor de muncă, creșterea adaptabilității la cerințele locului de munca și facilitarea tranziției de la educație la piața muncii pentru 281 de studenți cu domiciliul în regiunea N-V, care studiază in domeniile informatică, matematică, management, administrarea afacerilor, cibernetică, statistică și informatică economică, prin continuarea și consolidarea, dar și prin crearea unor noi parteneriate între instituții de învățământ superior si entități din sectorul privat, care sa asigure studenților oportunități de practică.

Beneficiile pentru grupul țintă care derivă din derularea proiectului constau în cunoașterea pieței muncii, o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educația teoretica si cea practica; o inserție profesionala mai ușoară a studenților prin intermediul cunoașterii parcursului profesional propriu adecvat și dobândirea de cunoștințe reale cu privire la cerințele pieței muncii, prin corelarea cunoștințelor teoretice cu cele practice și conștientizarea responsabilităților de la locul de muncă.

 

Rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului:

  • studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: minimum 72% (203 studenți);
  • studenți care-si găsesc un loc de munca la încetarea calității de participant – peste 39% (110 studenți);
  • studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant – minimum 11% (31 de studenți).

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

DATE DE CONTACT

Manager de proiect: Daniela Oancea

E-mail: proiectpocu@trencadis.ro

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de Proiect POCU:

ANUNȚ DE PRESĂ privind demararea proiectului cu titlul STAGII DE PRACTICĂ PENTRU CARIERE DE SUCCES