Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI FIRST MANAGE MENTOR S.R.L.”

FIRST MANAGE MENTOR S.R.L., cu sediul în BOTOŞANI, localitatea Botoşani, str. Str. OCTAV BĂNCILĂ, nr. 4, identificată prin CUI/CIF 18308730, număr de ordine în Registrul Comerţului J7/367/2013, anunţă începerea derulării proiectul „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului FIRST MANAGE MENTOR S.R.L..”, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-2555 înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) și Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) IAȘI , respectiv 20.06.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 173039,58 lei, din care: 150469.2 lei grant şi 22570.38 lei cofinanțare.
Locaţia de implementare este situată în România, judeţul Botoşani, localitatea Municipiul Botoşani, strada Octav Bancila, nr. 4, cod poştal 710030, -/A/1.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societăţii beneficiare prin acordarea sub forma de grant a ajutorului de stat accesat în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului/AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, pentru o perioadă de minimum 6 luni, calculată de la data acordării grantului.
Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

DATE DE CONTACT

Nume: Slavic Florica
Email: alexandru2013bt@gmail.com
Telefon: 0745661100

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de proteus.nord.consulting:

Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI FIRST MANAGE MENTOR S.R.L.”
Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. TRIO DALACIP S.R.L.”
Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. PAN AGRO VIC S.R.L.”
Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI MALU COMPREST S.R.L.”
Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI ART & FOOD HOME S.R.L.”