Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI MALU COMPREST S.R.L.”

MALU COMPREST S.R.L., cu sediul în BOTOŞANI, localitatea Botoşani, str. Str. VIILOR, nr. 65 BIS, identificată prin CUI/CIF 2583660, număr de ordine în Registrul Comerţului J07/377/1992, anunţă începerea derulării proiectul „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului MALU COMPREST S.R.L..”, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-2328 înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) și Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Iași , respectiv 21.06.2022.
Valoarea totală a proiectului este de 173923,13 lei, din care: 151237.5 lei grant şi 22685.63 lei cofinanțare.
Locaţia de implementare este situată în România, judeţul Botoşani, localitatea Municipiul Botoşani, strada Postei, nr. 17BIS, cod poştal 710247, ADIACENT BL. D8.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societăţii beneficiare prin acordarea sub forma de grant a ajutorului de stat accesat în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului/AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, pentru o perioadă de minimum 6 luni, calculată de la data acordării grantului.
Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

DATE DE CONTACT

Nume: Mariuta Adela
Email: malu_comprest@yahoo.com
Telefon: 0740210645

Cuvinte cheie:

GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD

Alte Comunicate de presa de proteus.nord.consulting:

Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI FIRST MANAGE MENTOR S.R.L.”
Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. TRIO DALACIP S.R.L.”
Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. PAN AGRO VIC S.R.L.”
Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI MALU COMPREST S.R.L.”
Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI ART & FOOD HOME S.R.L.”