Anunț de presă privind începerea implementării proiectului intitulat „CSSL – Carmen Sylva SmartLab – The Smart Way of Learning” la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, județul Constanța

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie anunță începerea implementării proiectului intitulat „CSSL – Carmen Sylva SmartLab – The Smart Way of Learning” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2022.

Proiectul se va derula în perioada 01.02.2024 – 31.12.2024, are o valoare totală de 350.531,16 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 294.564,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 55.967,16 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivul general al proiectului „CSSL – Carmen Sylva Smartlab – The Smart Way Of Learning” este de a oferi un mediu de învățare captivant și interactiv, care valorifică tehnologiile avansate pentru a îmbunătăți experiența de învățare pentru elevi.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Integrarea tehnologiilor avansate (simulare, modelare, realitate virtuală, realitate augmentată, robotică, inteligență artificială) pentru a face procesul de învățare atractiv și interactiv;

2. Stimularea colaborării între elevi și profesori pentru a permite partajarea resurselor și accesarea ușoară a informațiilor;

3. Personalizarea învățării și adaptarea acesteia la nevoile fiecărui elev. Folosirea unor algoritmi de învățare adaptativă si trasee personalizate de învățare;

4. Promovarea învățării bazată pe investigație, a experimentării, explorării și descoperirii. Dezvoltarea abilitaților pentru rezolvarea problemelor și a abilitaților de gândire critică;

5. Încurajarea creativității elevilor prin dezvoltarea de proiecte;

6. Favorizarea incluziunii prin crearea unui mediu de învățare care să ia în considerare stilurile de învățare și abilitățile diversificate ale elevilor;

7. Măsurarea rezultatelor învățării prin utilizarea unor instrumente de evaluare bazate pe date care să ofere informații despre progresul elevilor.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact: Bulgaru Laurențiu, tel. 0765347114, e-mail: bulgaru_laurentiu@yahoo.com

Director: Onoaie Emilian, tel. 0721392224, e-mail: boxemilian@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

DATE DE CONTACT

Nume: Bulgaru Laurentiu
Functie: Responsabil proiect
Email: bulgaru_laurentiu@yahoo.com
Telefon: 0765347114
Website: www.lefo.ro

Cuvinte cheie:

PNRR, SmartLab, CSSL

Alte Comunicate de presa de Bulgaru Laurentiu:

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie anunță începerea implementării proiectului intitulat „CSSL – Carmen Sylva SmartLab – The Smart Way of Learning” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2022. Proiectul se va derula în perioada 01.02.2024 – 31.12.2024.
Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie anunță începerea implementării proiectului intitulat „CSSL – Carmen Sylva SmartLab – The Smart Way of Learning” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2022. Proiectul se va derula în perioada 01.02.2024 – 31.12.2024.