Anunț de recrutare pentru sesiuni de instruire fermieri/ manageri de exploatații/reprezentanți ai unei entități juridice in domeniul agricol

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Prioritatea de dezvoltare P1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale / Domeniul de intervenție 1C. Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier / Submasura 19.2: Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

 

Anunț de recrutare pentru sesiuni de instruire

SC Star Consulting & Training SRL, beneficiar al proiectului “Acțiuni de formare și informare pentru îmbunătățirea potențialului uman al persoanelor implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvic în teritoriul GAL Codrii Herței”, contract de finantare: C1920011X112010700837,  demarează activitatea de recrutare a80 de persoane din aria teritorială G.A.L. Codrii Herței, pentru a participa la cele 4 sesiuni de instruire GRATUITE pe teme de interes, cum ar fi:

  • Metode de management, tehnologii și standarde moderne de producție;
  • Metode moderne și inovative de procesare și marketing ale produselor agricole;
  • Practici de mediu cu implicații directe asupra biodiversității, solului și apei (practici agricole care contribuie la o mai bună adaptare la efectele schimbărilor climatice în zonele cu risc și la reducerea emisiilor GES).

Printre beneficiile participării la curs menționăm: dezvoltarea personală și profesională a participanților prin crearea de competențe în rândul acestora; îmbogățirea cunoștințelor grupului țintă referitoare la metodele de management, a tehnologiilor și standardelor moderne de producție; creșterea nivelului de conștientizare și îmbunătățire a cunoștințelor și abilităților cu privire la metode moderne și inovative de procesare și marketing a produselor agricole.

BENEFICII CURSANTI: mapă cursant (caiet, pix), geantă cursant, suport de curs, decontare transport, coffee break în fiecare zi de curs.

Recrutarea se face la nivelul urmatoarelor localitati care se află în teritoriul G.A.L. Codrii Herței: Broscăuți, Cândești, Concești, Cordăreni, Cristinești, Darabani, Dersca, George-Enescu, Hilișeu-Horia, Hudești, Ibănești, Lozna, Mihăileni, Păltiniș, Pomarla, Rădăuți-Prut, Sendriceni, Suharău, Viișoara (județul Botoșani) și Siret (județul Suceava).

Conform ghidului Măsurii 1/1C, persoanele care pot participa la acțiunile prevăzute în proiect sunt: fermieri și persoane active în domeniul agro-alimentar; persoane implicate în sectoarele agricol, alimentar și forestier; manageri de exploatații; reprezentanți ai unei entități juridice care activează în teritoriul G.A.L. Codrii Herței.

Acte necesare pentru participarea la curs:

  1. Copie buletin/ carte de identitate;
  2. Document prin care sa se dovedeasca faptul ca sunteți fermier/ manager de exploatatii/reprezentant al unei entități juridice in domeniul agricol. Pentru asta, puteți depune la dosar o adeverință eliberată de primarie/APIA, certificate de la ONRC din care să rezulte că activitatea derulată este în domeniul agricol, sau orice alt document din care să rezulte statutul de fermier/ manager de exploatații/reprezentant al unei entități juridice în domeniul agricol.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactati: Simona VLAD – Asistent Manager, Telefon: 0723.717.489, E-mail: simona.vlad@proiectefinantate.ro;

downloadPagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/Formare-și-informare-fermieri-din-teritoriul-GAL-Codrii-Herței-2009434565756561

DATE DE CONTACT

Nume: Simona Vlad
Functie: Asistent Manager
Email: simona.vlad@proiectefinantate.ro

Alte Comunicate de presa de 407 :