Asociația GO-AHEAD lansează proiectul „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412

pp Asociația GO-AHEAD anunță lansarea proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală. /ppScopul proiectului este creșterea capacității Asociației GO-AHEAD și a altor organizații non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării locale, prin participarea la programe de instruire pe tematici actuale, implementarea de proceduri, mecanisme, programe și campanii de conștientizare de Cetățenie Activă și Competențe Digitale dedicate cetățenilor județului Prahova. /ppObiectivele specifice ale proiectului vizează: /pp Susținerea și promovarea dezvoltării locale prin dezvoltarea de materiale și programe de formare dedicate cetățeniei active în lumea digitală, precum și prin sesiuni de consultare cu societatea civilă/partenerii sociali și campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul județului Prahova. /pp Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel puțin 30 de reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ai organizațiilor non-guvernamentale active din județul Prahova, care vor adera la parteneriatul propus, pentru a promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor județului Prahova. /ppPrincipalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: /pp Analiza de evaluare a strategiilor la nivelul județului Prahova si a instrumentelor digitale disponibile pentru cetățeni; /pp Harta facilităților digitale disponibile cetățenilor din județul Prahova; /pp Materiale (ghiduri/podcast-uri/video) destinate cetățenilor pe teme de cetățenie activă și digitală; /pp Consultare cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate pe marginea obiectivelor și activităților proiectului; /pp Campanii de conștientizare în vederea creșterii competențelor, folosirii facilităților digitale existente și implicării cetățenilor în procesele decizionale de la nivelul județului Prahova; /pp Parteneriate cu ONG-uri care activează la nivelul județului Prahova în vederea susținerii comune a inițiativelor dedicate cetățeniei active și a competențelor digitale; /pp Programe de formare pentru dezvoltare abilități specifice de intervenție în dezvoltarea la nivel local. /ppData de începere: 11.07.2022/ppPerioada de implementare: 12 luni/ppValoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei./ppFinanțare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 61.739,66 lei./ppCofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei. /ppÎn perioada septembrie-octombrie 2022 se derulează analiza privind gradul de informare, utilizare și satisfacție privind instrumentele digitale puse la dispoziția cetățenilor din județul Prahova./ppVă invităm să completați chestionarul disponibil la adresa: https://go-ahead.ro/ro/chestionar-judetul-prahova. /ppPentru detalii suplimentare despre proiect: Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / office@go-ahead.ro /p/p

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Nume: Alexandra Bălșeanu
Functie: Președinte Asociație
Email: office@go-ahead.ro
Telefon: 0729 777 050
Website: https://www.go-ahead.ro/

Cuvinte cheie:

comunicat presa, educatie, Asociatia GO-AHEAD, inteligenta digitala

Alte Comunicate de presa de Nemțoiu Alexandra:

Asociația GO-AHEAD implementează începând cu 08.07.2022 proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/ MySMIS: 1084/151411, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Asociația GO-AHEAD anunță lansarea proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Asociația GO-AHEAD anunță lansarea proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Asociația GO-AHEAD anunță lansarea proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Proiectul #FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Dumitru Moţoc este implementat de către Primăria Sectorului 5 în parteneriat cu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc