Asociația Institutul pentru Parteneriat Bucovina lansează Campania de informare ”Prietenia ta le face bine! Fii alături de ei!”

Asociația Institutul pentru Parteneriat Bucovina lansează Campania de informare ”Prietenia ta le face bine! Fii alături de ei!”

 

Asociația Schitul Laura Lavrentie, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina și Școala Gimnazială ”Gheorghe Popadiuc” Rădăuți derulează în prezent proiectul ”Centrul Multifuncțional de zi HOPE`S pentru copii și adolescenți cu CES (cerințe educaționale speciale) din spectrul TSA”, cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Cod Proiect: POCU/717/5/1/156081.

Asociația Institutul pentru Parteneriat Bucovina lansează Campania de informare ”Prietenia ta, le face bine! Fii alături de ei!”, în data de 07 august 2023, ora 12:00, la sediul Centrului Multifuncțional de Zi HOPE`S al Asociației Schitul Laura Lavrentie, Calea Bucovinei nr 22, municipiul Rădăuți, cu activități de informare și conștientizare a familiilor beneficiarilor, copii care suferă de tulburare de spectru autist (TSA) cu privire la nevoile și drepturile acestora, precum și activități privind discriminarea acestora în unitățile de învățământ. Totodată, vor fi organizate activități de popularizare și informare în scopul atragerii de voluntari din rândul familiilor sau al comunității în genere, pentru crearea unui grup de suport și de acțiune în plan local.

Obiectivul general: Proiectul include o componentă pentru creșterea gradului de conștientizare a actorilor decizionali în asigurarea educației incluzive, a părinților și victimelor discriminării, precum și a publicului larg privind impactul discriminării la nivel personal, educațional și asupra societății și importanța dreptului egal la educație de calitate. Dezvoltarea unui set de măsuri integrate de sprijin prin furnizarea de servicii socio-medicale și educaționale adaptate în rândul a minim 55 de copii cu nevoi special din spectrul TSA(tulburări de spectru autist) în vederea îmbunătățirii accesului la educație și facilitarea inserției în comunitate cu accent pe elevii aparținând minorității Rrome și elevi din mediul rural/ comunități dezavantajate socio-economic în vederea reducerii numărului de personae aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

În cadrul proiectului ”Centrul Multifuncțional de zi HOPE`S pentru copii și adolescenți cu CES (cerințe educaționale speciale) din spectrul TSA”  sunt avute în vedere o serie de activități ce vizează discriminarea în școli și vor fi organizate atât în unitatea de învățământ, parteneră în proiect, cât și în alte unități de învățământ de masă, cu precădere cele din care provin persoanele din grupul țintă al proiectului. Mai mult vor fi organizate concursuri de desen, concursuri tematice, activități cu cadrele didactice, care vor putea realiza la rândul lor propriile acțiuni în școli pentru prevenirea și combaterea discriminării.

În același timp, vor fi derulate evenimente și seminarii tematice unde vor fi invitați să participe atât familiile beneficiarilor cât și reprezentanți ai autorităților publice locale, ai entităților relevante, medici, simpli cetățeni și reprezentanți ai ONG-urilor, activități în care vor fi abordate subiecte legate de problematica autismului, pentru familiarizarea acestora cu particularitățile și nevoile copilului cu TSA, în vederea cunoașterii dificultăților și a barierelor cu care aceștia se confruntă, dar vor fi trase și semnale de alarmă referitoare la provocările întâmpinate de familiile copiilor cu TSA.

Pentru întrebări și informații suplimentare ne puteți contacta pe adresa de email: office@bucovinainstitute.org  sau la telefon 0770-367.769, persoană de contact: Daniela Năsui.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Nume: Daniela Năsui
Functie: consilier vocațional
Email: inad71@yahoo.com
Telefon: 0758396661

Cuvinte cheie:

social, campanie de informare, Asociația Institutul Bucovina, autism, Rădăuți, Asoc. Schitul Laura Lavrentie

Alte Comunicate de presa de Sanda Gafiuc:

Conferința SEPAL, marcând o etapă importantă în sprijinirea tinerilor NEET din Europa, a avut loc cu succes la Parlamentul European din Bruxelles pe data de 6 noiembrie 2023, fiind organizată de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina.
Asociația Institutul pentru Parteneriat Bucovina lansează Campania de informare ”Prietenia ta, le face bine! Fii alături de ei!”, în data de 07.08. 2023, ora 12:00, la sediul Centrului Multifuncțional de Zi HOPE`S al Asociației Schitul Laura Lavrentie Rădăuți
ROUA Info Hub găzduiește prima expoziție a unor artiști ucraineni, din această locație
Asociația Institutul Bucovina - printre puținele organizații care continuă să ofere servicii suport pentru refugiații ucraineni
Galeria Zamca și Asociația Institutul Bucovina îi urează un sincer “La mulți ani!” maestrului și colaboratorului Mihai Pânzaru-PIM