Atribuire contract de furnizare echipamente spalatorie auto self-service Aiud (judetul Alba).

SC TEIUS R&T CAR WASH SRL

Nr. Inreg. 34/11.05.2020

Comunicat presă – achiziție echipamente

SC TEIUS R&T CAR WASH SRL, cod unic de înregistrare 41124790, numar de inregistrare J01/1001/2019, cu sediul în Sebes, strada Dorobanti, nr.63, judetul Alba, Beneficiar in cadrul proiectului „StartUP Hub Centru”, cod SMIS 105152 , proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 3 – Contract de subventie nr. 24715, va aducem la cunostință ca s-a finalizat procedura competitivă de achizitie pentru echipamente spalatorie auto self-service Aiud (judetul Alba).

Oferta depusă de către SC JETPOINT IMPORT EXPORT SRL in valoare de 397.105 lei + tva 75.450, total: 472.555 lei, și înregistrată la Sc Teius R&T Car Wash SRL cu nr. 23/05.05.2020, în cadrul procedurii de achiziție mai sus menționate, a fost considerată câștigătoare.

Termenul de contestatii: 3 zile de la data comunicarii.

Pentru informatii suplimentare la tel: 0741033739 sau e-mail: spalatorie.aiud@gmail.com.

Administrator: Huzu Maria Data: 11.05..2020

Alte Comunicate de presa de 1046 :