Campanie de nediscriminare și egalitate de șanse, în județul Bacău

Am ajuns și în județul Bacău. Campania de informare și conștientizare derulată de S.C. GE-COST 2001 S.R.L. cu privire la drepturile cetățeanului în materie de nediscriminare și egalitate de șanse a ajuns miercuri, 12 decembrie 2018, în județul Bacău, orașele Bacău și Onești

Peste 100 de persoane au primit clarificări referitoare la formele de discriminare și  modalitățile de prevenire a acestui fenomen, precum și la egalitatea de șanse și de tratament – principii fundamentale care trebuie respectate într-o societate inteligentă, sustenabilă și incluzivă.

Totodată, aceștia au putut afla care sunt instituțiile la care pot apela atunci cȃnd le sunt încălcate drepturile în materie de nediscriminare și egalitate de șanse, și ce sancțiuni pot primi, conform prevederile legale în vigoare, cei care încalcă aceste principii.

Activitatea desfășurată în Bȃrlad se înscrie în seria acțiunilor derulate de S.C. GE-COST 2001 S.R.L., în parteneriat cu S.C. TOBIMAR CONSTRUCT S.R.L. și S.C. 4C RURAL STRATEGIC S.R.L., beneficiari ai Proiectului “START-UP Moldova” POCU/82/3/7/105165, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.

S.C. GE-COST 2001 S.R.L. este implicată activ, începand din anul 2011, în derularea proiectelor cu finanțare externă (POSDRU, REGIO și POCU), participȃnd în mod direct atȃt la implementarea activităților de management, promovare și publicitate, cȃt și la cele de furnizare programe de formare profesională continuă.

 

12 decembrie 2018

DATE DE CONTACT

Nume: Gina Constandache
Functie: Editor
Cuvinte cheie: nediscriminare, egalitate de canse, Ge-Cost, ONG

Alte Comunicate de presa de 615 :