Certificarea prototipului pentru producerea nanopulberilor conform standardelor armonizate UE aplicabile

nanopulberi

În cadrul proiectului “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”, cod SMIS 104269, derulat începând cu data de 08.09.2016 în baza contractului de finanțare nr. 71/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), societatea Process Innovation Nucleus SRL, cu sediul în Localitatea Mihăileşti, Oraş Mihaileşti, Calea Bucureşti, nr. 289, camera 1, judeţ Giurgiu, a încheiat certificarea prototipului pentru producerea nanopulberilor în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii Europene și cu următoarele standarde armonizate UE aplicate: SR EN 60204 1:2007+A1:2009+AC:2013, SR EN 61000 6 2:2006 și SR EN 61000 6 4:2007+A1:2011, obținând CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR. 806/30.05.2018, emis de OICPE – Organism Independent pentru Certificarea Produselor Electrice, în baza rapoartelor de încercări pentru securitate electrică și compatibilitate electromagnetică. Certificarea prototipului definitivează construirea prototipului la parametri tehnici și funcționali. De asemenea, societatea Process Innovation Nucleus S.R.L. a dezvoltat și implementat un sistem de management al calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015, complementare cerințelor pentru produsele și serviciile dezvoltate, reprezentând astfel un fundament pentru asigurarea calității acestora.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Detalii suplimentare puteți obține la: Lăzărescu Victor Mihai – Reprezentant legal

Tel: 0723 531 506;

Email: pin.company.office@gmail.com

DATE DE CONTACT

Nume: Lazarescu Victor Mihai
Functie: Administrator
Email: nanoapparatus@gmail.com
Telefon: 723531506
Website: http://nanoapparatus.ro/
Cuvinte cheie: nanopulberi, inovatie

Alte Comunicate de presa de 512 :