Comunicat de presa post eveniment

În data de 27.04.2018 a avut loc conferința de lansare organizată pentru proiectul: Stefănești – măsuri integrate pentru o societate incluzivă, ID proiect POCU/138/4/1/114821. Evenimentul a avut loc la Primăria Orașului Ștefănești, str. Ștefan Luchian, nr. 4, începând cu ora 09:00 și a marcat demararea proiectului. În cadrul evenimentului au fost prezentate activităţile şi rezultatele preconizate în urma implementării acestuia.

Proiectul este finanțat din Fonduri Structurale şi de Investiţii Europene, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și implementat de Orașul Ștefănești în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Liceul „Ștefan D Luchian” Ștefănești și Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială și îmbunătățirea calității vieții, prin împuternicirea comunității, promovarea unei societăți incluzive și prin implementarea de măsuri integrate în Orașul Ștefănești, Județul Botoșani. Grupul țintă este format din 560 de persoane (din care minim 160 cetățeni români de etnie Roma și minim 150 femei), care vor beneficia de servicii integrate în cadrul proiectului, după cum urmează: servicii în domeniul educației, servicii în domeniul ocupării forței de muncă, servicii medico-sociale.

Din rezultatele previzionate în cadrul proiectului dăm cu titlu de exemplu următoarele: 1 Centru Comunitar Integrat funcțional; 560 de participanti la activitatile din cadrul proiectului; 30 de preșcolari beneficiari ai unui program after school; 75 de școlari beneficiari ai unui program școală după școală; 30 de tabere pentru elevi; 280 de beneficiari ai serviciilor de consiliere, informare și mediere  pe  piața muncii; 170 de persoane care obțin diplome de calificare; 82 persoane plasate pe piața muncii; 15 firme nou înființate; 1680 de pachete cu produse igienico-sanitare, distribuite la nivelul gospodăriilor din comunitățile marginalizate din grupul țintă; 500 de persoane care beneficiază de analize medicale de bază; 3 imobile unde se vor realiza investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, etc.

Valoarea totală a proiectului este de  15.447.611,06  lei, din care 13.130.469,40 lei contribuția Uniunii Europene, 2.148.801,92 lei contribuție din bugetul național și 168.339,74 contribuția beneficiarului.

Detalii suplimentare cu privire la activitățile proiectului pot fi oferite de: Manager Proiect: Petru Vesel, tel: 0231564101, e-mail: primaria@stefanesti-bt.ro.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

DATE DE CONTACT

Nume: Petru Vesel
Functie: Manager Proiect
Email: primaria@stefanesti-bt.ro
Telefon: 231564101

Alte Comunicate de presa de 407 :