Comunicat demarare proiect capital lucru Darius Ela

Numele beneficiarului proiectului: SC DARIUS ELA SRL
Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la obținerea finanțării și combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății DARIUS ELA SRL.

 

Valoarea totală a proiectului: 55804.6125 RON

Valoarea grantului: 48525.75 RON

Cofinanțare: 7278.8625 RON

Dată începerii proiectului: 11.12.2020

Dată finalizării proiectului: 10.12.2021

Contract de finanțare Nr. M2-1049 din 09-12-2020

 

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” 

 

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de Aurel Târziu:

COMUNICAT SFARSIT PROIECT M1-AGRI-950 din 23-06-2022Numele beneficiarului proiectului: TARZIU AUREL INTREPRINDERE FAMILIALA
COMUNICAT SFARSIT PROIECT M1-AGRI-3018 din 23-06-2022
Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru