Comunicat Final Proiect „Antreprenori SMART Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes”

La începutul lunii ianuarie 2021 s-a încheiat implementarea Proiectului 104098/POCU/82/3/7 – Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Beneficiarul Proiectului a fost Asociația ”Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”.

În perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021, pe durata Proiectului, au fost implementate activități complexe (http://antreprenorismart.ro/activitati_proiect) al căror obiectiv general a constat în susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin furnizarea de programe de formare profesională în vederea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban și crearea de noi locuri de muncă, cu efecte pozitive pe termen lung în privința dezvoltării mediului antreprenorial din regiunea Sud Muntenia: http://antreprenorismart.ro/obiectiv_general.

În mod concret, în cadrul ProiectuluiAntreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes” în perioada ianuarie 2018 – octombrie 2018 au fost desfășurate activități de formare în domeniul antreprenoriatului pentru 375 de persoane din regiunea de implementare, vizând creșterea nivelului de ocupare și creșterea directă a nivelui de trai al acestora.

În cadrul Proiectului a fost organizată o competiție de planuri de afaceri, iar pentru cei 34 de antreprenori câștigători s-au organizat stagii de practică în întreprinderi funcționale sub îndrumarea mentorilor de practică și s-a acordat consiliere în vederea îmbunătățirii planurilor de afaceri și înființării de firme. Ulterior, după înființarea firmelor, antreprenorii SMART au fost îndrumați și monitorizați de către experții din proiect. În luna decembrie 2020, Start-UP-urile înființate în cadrul Proiectului cumulează 102 locuri de muncă.

Lista Start-UP-urilor înființate în cadrul Proiectului, beneficiare a ajutorului de minimis, precum și informații despre firme se regăsește aici: http://portal.antreprenorismart.ro/smart-start-up-uri/.

În cadrul Activității 7- Susținerea și promovarea întreprinderilor nou înființate prin intermediului unui Portal, organizarea de evenimente de promovare și efectuarea unei analize și elaborarea unui studiu privind impactul programelor de sprijinire a antreprenoriatului asupra mediului de afaceri în regiunea de implementare – au avut loc patru evenimente dedicate, în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020. Studiul elaborat poate fi accesat pe pagina: http://portal.antreprenorismart.ro/studiu-smart/. De asemenea, au fost create și actualizate constant website-ul proiectului, portalul de știri și informații pentru antreprenori, precum și conturile aferente de social media. Actualizarea și diseminarea de informații au vizat în mod direct promovarea fimelor înființate în cadrul Proiectului și au oferit constant informații, știri și referințe despre evenimentele de profil. Astfel, obiectivele au fost atinse prin transmiterea de informații către mediul antreprenorial referitoare la produsele și serviciile furnizate de întreprinderile înființate în cadrul Proiectului, iar informațiile transmise au respectat principiul transparenței.

Pentru o eficacitate crescută a Proiectului, în vederea unor eventuale ameliorări şi intervenţii pe parcurs, derularea proiectului a fost însoţită de monitorizare continuă a activităţilor, pentru asigurarea realizării indicatorilor prevăzuți în cererea de finanțare.

Proiectul a contribuit la promovarea culturii antreprenoriale și la dezvoltarea abilităților membrilor din Grupul Țintă de a identifica în mod realist și de a aplica în practica idei de afaceri, cu efecte pozitive pe termen lung în privința creșterii gradului de ocupare pe cont propriu din regiunea Sud Muntenia. Astfel, Proiectul a contribuit la atingerea obiectivului Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, unde se menționează creșterea ratei de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

smartantreprenori@gmail.com

prantreprenorismart@gmail.com

http://antreprenorismart.ro/

http://portal.antreprenorismart.ro/

https://www.facebook.com/antreprenorismart

https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/

https://www.youtube.com/channel/UC7QNzTWmKKti8Lf6hDucVqA

DATE DE CONTACT

Nume: Dobrota Cristina Irina
Functie: Expert PR
Email: prantreprenorismart@gmail.com
Telefon: 213344419
Website: antreprenorismart.ro
Cuvinte cheie: Proiect, POCU, antreprenori, smart, comunicat,

Alte Comunicate de presa de 1189 :