Comunicat informare privind conferinta de lansare a campaniei de constientizare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare

   FUNDATIA CONVERGENTE EUROPENE, in calitate de Lider de parteneriat, impreuna cu partenerii- INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI si  INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ILFOV anunta Conferintele de lansare a campaniei de promovare a programului „ A doua Sansa” si a masurilor complementare , derulata in cadrul proiectului cu titlul  „ADSE – A Doua Sansa pentru Educatie”, Cod proiect 136066, evenimete care vor avea loc la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Ilfov in data de 25 mai 2021, orele 12.00, si la Colegiul National ”Scoala Centrala”  in data de 27 mai 2021, orele 12.00.

     Obiectivul general al proiectului consta in remedierea fenomenului de abandon scolar in Regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov prin implementarea de masuri integrate de sustinere a educatiei de tip “A Doua Sansa”, destinate stimularii reintoarcerii in sistemul formal de educatie si formare a tinerilor si adultilor, care nu si-au finalizat educatia obligatorie, si imbunatatirii competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Cresterea gradului de constientizare a unui numar de 1000 de tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie din Regiunea de Dezvoltare Bucuresti Ilfov privind beneficiile reintoarcerii in sistemul de educatie si formare.
 2. Cresterea si diversificarea competentelor profesionale a 420 de cadre didactice si personal de sprijin din unitatile de invatamant preuniversitar din Regiunea de Dezvoltare Bucuresti Ilfov
 3. Imbunatatirea traseului educational si profesional a 500 de de tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie din Regiunea de Dezvoltare Bucuresti Ilfov si care beneficiaza de servicii de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii.
 4. Sprijinirea finalizarii invatamantului obligatoriu si obtinerii unei calificari profesionale pentru 500 de tinerii si adultii din Regiunea de Dezvoltare Bucuresti Ilfov prin facilitarea accesului la programul „A doua sansa” (ADS) si acordarea de masuri de sprijin in scopul sustinerii participarii la procesului educational.

Derularea campaniei de promovarea a programului de tip „A doua sansa” va contine elemente privind schimbarea atitudinii sociale, a stereotipurilor, precum si diferitelor aspecte ale discriminarii, in scoala, la angajare, la locul de munca si in comunitate, valorificand astfel, si prin aceasta masura, principiul  egalitatii de sanse si non-discriminare.

In cadrul Campaniei vor fi promovate beneficiile reintoarcerii in sistemul de educatie si formare pentru tinerii si adultii care nu si-au finalizat educatia obligatorie, prin actiuni personalizate in functie de particularitatile grupului tinta vizat, in scopul informarii potentialilor participanti, dar si a parintilor/turorilor acestora, cu privire la facilitatile si beneficiile participarii la programul „A doua sansa” si la alte masuri complementare.

Beneficiarii campaniei de promovare vor fi minim 1300 persoane care au abandonat timpuriu scoala, direct interesati de inscrierea in programele de pregatire si familiile acestora, din care 500 de tineri/adulti care isi vor imbunatati traseul educational si profesional  prin facilitarea accesului la programul “A doua sansa” (ADS) si vor beneficia de acordarea de masuri de sprijin in scopul sustinerii participarii la procesul educational,  precum si 420 cadre didactice care isi vor imbunatati competentele profesionale contribuind la furnizarea de servicii educationale de calitate.

Prin campania de constientizare A Doua Sansa se doreste cresterea gradului de constientizare a importantei cresterii nivelului de educatie, reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare.

     In cadrul proiectul se vor desfasura urmatoarele activitati:

 1. O campanie de promovare a programului „A DOUA SANSA” si a masurilor complementare
 2. Imbunatatirea competentelor personalului didactic, a personalului de sprijin si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar
 3. Furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere si asistenta educationala
 4. Organizarea si furnizarea programelor “A DOUA SANSA”

           Printre rezultatele  asteptate in urma implementarii proiectului se numara:

 • Minim 1000 de potentiali membri ai grupului tinta informati, contientizati si atrasi in activitatile proiectului
 • 500 de tineri/adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, din care 125 persoane de etnie roma, inscrisi in proiect
 • 420 de cadre didactice/ personal de sprijin sau auxiliar inscrise in proiect
 • 21 sesiuni de programe de formare continua a adutilor/a a personalului didactic, auxiliar sau de suport
 • 420 participanti la programe de formare continua a adutilor/a a personalului didactic, auxiliar sau de suport din care minim 382 certificati
 • 382 de Certificate de absolvire eliberate
 • 25 seminarii de valorizare a mobilitatii profesorilor si de schimb de bune practici
 • 500 de persoane beneficiare de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii in cadrul sedintelor de consiliere individuala (4 sedinte/participant) si de grup (120 de sedinte)
 • 500 de dosare de management de caz
 • 600 de parinti/tutori ai copiilor cu risc de abandon, tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu participanti la activitati de tipul Scoala parintilor
 •  500 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamantul obligatoriu inscrisi in programul ADS
 • 10 grupe de invatamant primar ADS constituite
 • 20 de grupe de invatamant gimnazial ADS constituite
 • 200 de subventii in cuantum de 2000/ program acordate participantilor la ADS – invatamant primar finalizat
 • 300 de subventii in cuantum de 2000/ program acordate participantilor la ADS – invatamant secundar inferior finalizat
 • 500 Subventii acordate pentru transport in cunatum de 50 lei/ luna tinp de 20 luni
 • 250 de participanti la excursii / program de invatare informala si non formala

    

Valoarea totala a proiectului este in valoare de 9.523.800,43 lei, din care valoare cofinantare Uniunea Europeana-7.619.040,31 lei.

      Durata proiectului este de 36 de luni.

Date de contact:

Manager proiect- Mihaela Mostavi-

Fundatia Convergente Europene

e-mail: adse@fce.org.ro

www.adouasansa.eu

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de Cristina Ciurila:

Incheierea proiectului cu titlul „ADSE – A Doua Sansa pentru Educatie”, Cod SMIS 136066 si a campaniei de promovare a programului "A DOUA SANSA" si a masurilor complementare derulata in cadrul acestuia.
Conferința de încheiere a campaniei de conștientizare derulată în cadrul proiectului ”e-Competențe pentru Competitivitate” cod SMIS 143673
Incheierea proiectului cu titlul „e-Competențe pentru Competitivitate”, ID 143673
Fundaţia Convergente Europene, va invita la Conferința de lansare a campaniei de conștientizare, în cadrul proiectului ”e-Competențe pentru Competitivitate” cod SMIS 143673, care va avea loc miercuri, 26.04.2023, ora 10.00, la Hotel Tomis, din Mamaia (CT)
Fundaţia Convergente Europene, are onoarea de a va invita să participaţi la Conferința de lansare a proiectului ”e-Competențe pentru Competitivitate” cod SMIS 143673, care va avea loc marți, 7 februarie 2023, începând cu orele 15.00, online pe zoom.