COMUNICAT SFARSIT PROIECT M1-AGRI-950 din 23-06-2022

Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de microgrant, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe măsurii 1″

Microgranturi în domeniul agroalimentar „, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în parteneriat cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în

continuare APIA Centrul judetean Hunedoara în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: Contractul se încheie pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data intrării în vigoare

a acestuia, respectiv semnarea acestuia de către ambele părţi.

Contractul se desfăşoară pe parcursul a trei perioade:

– o perioadă de implementare de maximum 90 zile calculate din momentul incasarii

ajutorului financiar de către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia

efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil, sau după caz, a recuperării parţiale a ajutorului acordat.

– o perioadă de 6 luni de menţinere a activităţii calculată de la data incasarii ajutorului financiar

– o perioadă de maximum 3 ani pentru verificarea utilizării fondurilor.

În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program.

Valoarea totală a proiectului: 24.739,00 lei

Valoarea grantului: 24.739,00 lei

Dată începerii proiectului: 19.08.2022

Dată finalizării proiectului: 10.11.2022

Contract de finanțare Nr. M1-AGRI-950 din 23-06-2022

 

Date contact beneficiar:

TARZIU AUREL INTREPRINDERE FAMILIALA

Localitatea Almasu Mare, nr. 21, jud. Alba

Telefon 0754011469

DATE DE CONTACT

Nume: Tarziu Aurel
Functie: Administrator
Email: herc.aurel91@gmail.com
Telefon: 0754011469

Cuvinte cheie:

agricultura, microgranturi 5000 euro, ajutor de stat

Alte Comunicate de presa de Aurel Târziu:

COMUNICAT SFARSIT PROIECT M1-AGRI-950 din 23-06-2022Numele beneficiarului proiectului: TARZIU AUREL INTREPRINDERE FAMILIALA
COMUNICAT SFARSIT PROIECT M1-AGRI-3018 din 23-06-2022
Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru