Conferinta lansare proiect 118180

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Titlul proiectului: Profesioniști in Turismul de Top (PROTOP)-Cod SMIS: 118180

Beneficiar: Fundaţia Convergente Europene, contract POCU/227/3/8/118180

 

Bucureşti, 10 octombrie, 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea oficiala a proiectului cu titlul Profesioniști in Turismul de Top (PROTOP)

 Fundaţia Convergente Europene, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare POCU/227/3/8/118180, organizeaza conferința de lansare a proiectului in regiunea Centru care va avea loc la Hotel Ramada Brașov, Sala Topaz, Strada Calea București, nr.13, Săcele, judetul Brașov, in data de 15.10.2018, incepand cu ora 10,00.

 La evenimente sunt asteptati sa participe reprezentanti ai autorităților publice centrale și locale, mass-mediei, persoane aparținând grupului țintă vizat prin proiect, precum și orice alte persoane interesate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea competențelor resurselor umane active in domeniul turismului si ecoturismului din regiunile Sud-Est si Centru.

Grupul țintă al proiectului este format din 506 persoane, respectiv 400 manageri si antreprenori si 106 angajați din departamentele de resurse umane din întreprinderi care activează in domeniul turismului si ecoturismului din regiunile Centru (județele: Alba, Covasna, Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu) si Sud-Est (județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea).

Rezultatele proiectului

  • 250 de angajatori din regiunile Centru si Sud Est, care activează în domeniul turismului și ecoturismului, vor fi conștientizați cu privire la importanța programelor de pregătire formale si informale, formarea lor directa sau indirectă, prin angajati, in domeniul managementului si antreprenoriatului;
  • 506 persoane din categoriile de grup tinta eligibile, respectiv 400 manageri si antreprenori si 106 angajați din departamentele de resurse umane din întreprinderi care activează in domeniul turismului si ecoturismului din regiunile Centru si Sud-Est vor fi selectate si inregistrate in grupul tinta;
  • vor fi furnizate 24 de serii de cursuri in domeniul antreprenoriatului, managementului si al resurselor umane pentru cei 506 membri ai grupului tinta;
  • va fi realizată și pusă la dispoziția membrilor grupului țintă o Platformă Colaborativa IT prin intermediul careia vor fi furnizate membrilor grupului țintă 10 workshop-uri pe teme de management
  • va fi realizat un Model de Planificare strategica, ca instrument al managementului performant, care va fi pus la dispoziția celor 506 membri ai grupului țintă;
  • minim 56 de angajatori vor introduce in IMM-rile lor sisteme instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane/ condiții de lucru îmbunatățite ca urmare a participarii la activitatile proiectului;
  • va fi realizată o Comunitate profesională de manageri care activează in industria turismului si ecoturismului din regiunile Sud Est si Centru, denumita „MANAGER PERFORMANT IN TURISM” care va ramane la dispozitia grupului tinta si dupa finalizarea proiectului.

Rezultatele proiectului vor contribui la creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC)/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCD).

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.208.559,18 lei (din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.839.730,12 lei).

Data începerii proiectului: 18.05.2018

Data finalizării proiectului: 17.07.2019

Codul MySMIS al proiectului: 118180

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

 

DATE DE CONTACT:

Dr. Ec. Mihaela MOSTAVI

Manager proiect

e-mail: office @ fce.org.ro

website: www. fce.org.ro

DATE DE CONTACT

Nume: Dr. Ec. Mihaela MOSTAVI
Functie: Manager proiect
Email: office@fce.org.ro
Telefon: 722291642
Website: www.fce.org.ro
Cuvinte cheie: turism, conferinta, eveniment, cursuri

Alte Comunicate de presa de 476 :