ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate, cod SMIS 301548

Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Obiectiv specific ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii.

               Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov lansează proiectul ”ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate”, cod SMIS 301548, care se va desfășura în perioada 01.06.2024 – 31.05.2026.

Obiectivul general al proiectului este acela de a facilita și consolida dialogul social și parteneriatele pentru ocupare și formare, prin creșterea capacității a 30 de organizații de a furniza măsuri active de ocupare pe piața muncii, de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate, de a deveni membri activi ai societății civile și parte activă a dialogului civic la nivel local și național.

Proiectul se adresează grupului țintă format din 30 de organizații și 70 de angajați ai acestora, care desfășoară activități de sprijin pentru piața muncii, iar activitățile implementate au scopul de a facilita și consolida dialogul social și parteneriatele pentru ocupare și formare. Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului – digitalizarea activității OSC și a serviciilor oferite membrilor, sprijin pentru implementarea eficientă a sesiunilor de consiliere și orientare în carieră, furnizarea de conținut digital cu tematica economie circulară, sustenabilitate, competențe și meserii verzi, responsabilitate socială, consolidarea parteneriatelor pentru ocupare și formare, formarea angajaților, dezvoltarea unei rețele naționale care să vizeze schimb de  bune practici și realizarea de acțiuni comune pentru consolidarea dialogului civic și campaniile de conștientizare, informare, promovare – se urmărește capacitarea organizațiilor astfel încât acestea să contribuie la revitalizarea dialogului civic, să se implice activ în consultări publice și să își asume un rol important în realizarea politicilor publice în domeniul ocupării și formării profesionale.

Totodată, prin consolidarea parteneriatelor pentru ocupare și formare, organizațiile vor avea acces sporit la resurse, bune practici și oportunități de dezvoltare, astfel încât să contribuie la incluziunea categoriilor dezavantajate și participarea la furnizarea de măsuri active de ocupare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – Consolidarea capacității de intervenție pe piața muncii a celor 30 de organizații implicate în proiect pentru furnizarea de măsuri active de ocupare, prin digitalizarea activității acestora și prin oferirea de servicii de sprijin în domeniul consilierii și orientării în carieră și furnizarea de conținut digital cu diferite tematici.

Obiectiv specific 2 – Îmbunătățirea managementului organizațional al celor 30 de organizații implicate în proiect prin furnizarea a două cursuri de formare pentru minim 70 de angajați ai acestora, urmărind dezvoltarea profesională a acestora pe două paliere: management și interacțiunea cu beneficiarii.

Obiectiv specific 3 – Facilitarea și consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, prin acțiuni integrate care vizează înființarea și dezvoltarea unei rețele naționale pentru schimb de bune practici, organizarea a 5 evenimente dedicate revitalizării dialogului civic și crearea și desfășurarea a 2 campanii de conștientizare, informare și promovare a rolului OSC în dezvoltarea dialogului civic și implicarea actorilor sociali pe piața muncii.

Obiectiv specific 4 – Realizarea și promovarea unor planuri de măsuri pentru consolidarea parteneriatelor pentru ocupare și formare, personalizate pentru cele 30 de entități implicate în proiect,  facilitând adaptarea lucrătorilor la noile oportunități și necesități ale pieței muncii inclusiv în contextul tranziției către economia verde.

Dintre rezultatele finale cele mai relevante, amintim:

  • 30 Asociații și fundații sprijinite în perioada de implementare a proiectului
  • 30 ONG-uri active care și-au consolidat capacitatea și au dezvoltat activități specifice pieței muncii, în perioada de implementare a proiectului
  • 70 Persoane fizice ce fac parte din grupul țintă al proiectului și participă la programe de pregătire
  • 68 Persoane fizice din grupul țintă care au fost certificate
  • 30 de entități care beneficiază de instrumente moderne, digitale pentru profilarea și consilierea pe piața muncii
  • 360 sesiuni de sprijin pentru consolidarea consilierii și orientării în carieră
  •  minim 12 materiale educaționale realizate
  • 30 planuri de măsuri adaptate la nevoile fiecărei organizații din grupul țintă
  • 2 campanii de conștientizare, informare și promovare desfășurate

Valoarea totală a proiectului este de: 4.955.164,60 RON

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene este: 4.211.889,91 RON

Perioada de implementare este (24 luni): 01.06.2024 – 31.05.2026.

DATE DE CONTACT

Nume: Georgiana Tudora
Functie: Manager de proiect
Email: georgiana.zarcu@gmail.com
Telefon: +40 765 478 100
Website: https://go-ahead.ro/

Cuvinte cheie:

dialog, formare, optimizare, educație

Alte Comunicate de presa de Adeline Simota:

  Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov lansează proiectul ”ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate”, cod SMIS 301548, care se va desfășura în perioada 01.06.2024 – 31.05.2026.
Data de 28 martie 2024 marchează un moment extraordinar pentru Asociația GO-AHEAD întrucât, la 7 ani de la înființare, lansează primul film documentar care îi are în prim-plan pe beneficiarii programelor educaționale dezvoltate și implementate de asociație.
Joi, 23 februarie 2023, în Sala de festivități a Colegiului Tehnic Petru Mușat din Suceava a avut loc Conferința de închidere a proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație.La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor de proiect, director
În anul 2 de activitate în cadrul proiectului ZEST4EDU - O nouă perspectivă în educație, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “GO-AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”
Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectiv specific 6.3