Crearea unui cluster de sisteme de calcul destinat operarii in „Cloud Computing”

SC Astimp IT Solution SRL, în calitate de beneficiar, anunţă demararea activităţilor proiectului ”Crearea unui cluster de sisteme de calcul destinat operarii in „Cloud Computing””, cod SMIS 109478, începând cu data de 29.05.2018.

Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri , Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri”, ”Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”.

Proiectul vizează crearea unui cluster de sisteme de calcul destinat operarii in „cloud computing”. Locul implementării proiectului: Municipiul Galați, România, Str. Ovidiu, nr. 15, Bl. LC5, Sc.1 , Ap.1, județul Galați. Perioada de implementare a proiectului este de 27 de luni, respectiv între 01 ianuarie 2017 – 31 martie 2019, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare. Data începerii activităților după semnarea contractului de finanțare este 29.05.2018. Valoarea totală a proiectului se ridică la 961.222,50 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 646.200,00 lei.

Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactaţi SC Astimp IT Solution SRL la tel. 0747778902, e-mail: office@vds-server.ro, persoana de contact Toma-Alexander Stuhlmuller – administrator.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

DATE DE CONTACT

Nume: Stuhlmuller Toma_Alexander
Functie: Administrator
Email: office@vds-server.ro
Telefon: 747778902
Website: https://vds-server.ro

Alte Comunicate de presa de 491 :