DEMARARE PROIECT “ACCES – Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica” POCU/633/6/14/132366

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC „VOIEVODUL MIRCEA” și ASOCIATIA „ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” anunță demararea proiectului “ACCES – Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica” – POCU/633/6/14/132366

Proiectul in valoare de 2,375,000.19 lei se va implementa in perioada 13.11.2020 – 12.11.2022 şi are ca obiectiv principal cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca si alte activitati relevante, inovatoare si durabile, specifice domeniilor de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului, pentru 185 elevi din invatamantul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare profesionala sustenabila, precum si a gradului de insertie si adaptabilitate a acestora la dinamica pietei muncii din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia (respectiv judetul Dambovita).

Actiunile proiectului:

  1. Organizarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de invatare la locul de munca pentru elevi scolarizati in domeniile de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului
  2. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de informare si consiliere profesionala a elevilor scolarizati in domeniile de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului
  3. Activitati de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului, pentru facilitarea tranzitiei elevilor din invatamantul secundar superior (nivel de calificare 3-4) de la educatie la un loc de munca

3.1. Crearea si dezvoltarea unui parteneriat local sustenabil (PLS) intre factori relevanti

3.2. Identificarea, realizarea si consolidarea parteneriatelor de practica cu entitati private din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI)

3.3. Dezvoltarea unui sistem activ de informare intre mediul economic cu potential competitiv -furnizorul de educatie si formare profesionala (scoala) – beneficiarii directi (elevi)

  1. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului

4.1. Organizarea unor concursuri profesionale locale

4.2. Organizarea unor schimburi de experienta/ excursii tematice

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de Contact: Manager proiect – Tiba Andreea Raluca, tel. 0765.45.81.96, e-mail: tibaraluca@yahoo.com

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de Raluca Tiba:

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în parteneriat cu ASOCIATIA "ESE - EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" anunță demararea proiectului “ADS-SUPORT - Integrarea durabila a tinerilor NEETs prin masuri de educatie de tip a doua sansa” - POCU/884/1/4/146035.
RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL anunță demararea proiectului “ACCES - Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica” - POCU/633/6/
FINALIZARE ETAPA EVALUARE CONDIDATURI SI SELECTIE GRUP TINTA - REGIUNEA SUD-EST - PROIECT “START-UP ACCES ÎN ECON-OMIE SOCIALĂ” POCU/449/4/16/128185
RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 1) anunță reluarea activitatilor proiectului “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” - POCU/449/4/16/128185.
RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 1) anunță suspendarea proiectului “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” - POCU/449/4/16/128185 pe o perioada de 3 luni