Demarare proiect „Start-Up acces in economie sociala” POCU/449/4/16/128185

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA în parteneriat cu RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL și AVISSO CONSULTING SERVICES SRL anunță demararea proiectului “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” – POCU/449/4/16/128185. 

Proiectul se va implementa in perioada 28.08.2019 – 27.08.2022 şi are ca obiectiv principal „Dezvoltarea pe o perioadă de 36 de luni a unui pachet complex de măsuri ce facilitează creșterea accesului unui număr de 105 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Sud-Est și Nord-Est la servicii de formare antreprenorială specifică, activități de sprijin și consiliere în domeniul antreprenoriatului, în vederea asigurării premiselor înființării, consolidării și dezvoltării într-o manieră sustenabilă a 21 de întreprinderi sociale”.

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în calitate de Partener 1 va fi principalul responsabil de implementarea proiectului în regiunea de dezvoltare Sud-Est (Județul Buzău) urmărind atingerea următoarelor obiective specifice:

  • Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane la informație, programe de formare antreprenorială specifică și activități de sprijin pentru dezvoltarea capacității și abilităților necesare înființării de întreprinderi sociale, pe o perioadă de 12 luni.
  • Facilitarea implementării a 21 planuri de afaceri selectate și monitorizarea funcționării celor 21 de întreprinderi sociale înființate și dezvoltate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 24 luni.
  • Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane pe piața forței de muncă în vederea desfășurării activității în cadrul celor 21 de întreprinderi sociale înființate și dezvoltate, pe o perioadă de 18 luni pe durata implementării proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de Contact: Expert informare P1 – Tiba Andreea Raluca, tel. 0765.45.81.96, e-mail: tibaraluca@yahoo.com sau proiectsolidar@gmail.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de Raluca Tiba:

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în parteneriat cu ASOCIATIA "ESE - EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" anunță demararea proiectului “ADS-SUPORT - Integrarea durabila a tinerilor NEETs prin masuri de educatie de tip a doua sansa” - POCU/884/1/4/146035.
RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL anunță demararea proiectului “ACCES - Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica” - POCU/633/6/
FINALIZARE ETAPA EVALUARE CONDIDATURI SI SELECTIE GRUP TINTA - REGIUNEA SUD-EST - PROIECT “START-UP ACCES ÎN ECON-OMIE SOCIALĂ” POCU/449/4/16/128185
RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 1) anunță reluarea activitatilor proiectului “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” - POCU/449/4/16/128185.
RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 1) anunță suspendarea proiectului “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” - POCU/449/4/16/128185 pe o perioada de 3 luni