Evenimentul “Asigură-ți viitorul”, organizat și în Slobozia

În data de 29.11.2018, SC INCOMING EVENTS SRL a organizat, la Slobozia, un eveniment de constientizare dedicat încadrării tinerilor Neets pe piața muncii (activitatea A21 din cadrul proiectului “Asigura-ti viitorul” POCU/284/1/3/120265. In cadrul acestui eveniment, au fost invitati sa participe actori relevanti de pe piata muncii, potentiali beneficiari, dar mai ales angajatori.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta integrarea pe piaţa muncii a tinerilor NEET’s, în special a celor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate (romi sau din mediul rural).

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 251 tineri Neets care urmează să beneficieze de sprijin prin participarea la activitățile proiectului de informare, consilere, mediere, formare, evaluare competențe, din care 140 tineri Neets vor fi ocupați pe piața muncii.

Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului este dat de dezvoltarea abilităților și a competențelor, prin creșterea încrederii în sine, prin certificarea competențelor non formal și informale ale tinerilor Neets sprijiniți în cadrul proiectului în cele 3 regiuni ale României (CENTRU, SUD-EST și SUD-MUNTENIA) unde somajul în rândul tinerilor Neets este mai ridicat.

Pentru realizarea acestui eveniment ne-au fost alături AJOFM Ialomita si angajatorii locali din judet. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Proiectul “Asigură-ți viitorul” – POCU/284/1/3/120265

Axa prioritară – Locuri de muncă pentru tineri
Incomingevents.ro – Strada Apeductului, Nr.22, parter,
birou nr.1, sat Rosu, Chiajna – judet Ilfov
Tel: 0771 103 485, e-mail: office@incomingevents.ro

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de Gina:

Am ajuns și în județul Bacău. Campania de informare și conștientizare derulată de S.C. GE-COST 2001 S.R.L. cu privire la drepturile cetățeanului în materie de n
Evenimentul organizat în cadrul proiectului “Asigura-ti Viitorul” a reusit sa atraga zeci de tineri NEETs interesați de noile posibilitati de angajare.
Bursa Locurilor de Muncă a fost organizată de GE-COST 2001 srl și la Focșani.
Bursa Locurilor de Muncă a fost organizată de GE-COST 2001 srl și la Focșani.
În data de 29.11.2018, SC INCOMING EVENTS SRL a organizat, la Slobozia, un eveniment de constientizare dedicat încadrării tinerilor Neets pe piața muncii.