Finalizare etapa evaluare candidaturi si selctie grup tinta – Regiunea SUD-EST – Proiect „Start-Up acces in Econ-Omie sociala” POCU/449/4/16/128185

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 1) anunță finalizarea etapei de evaluare a candidaturilor si selectie a grupului tinta in cadrul proiectului “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” – POCU/449/4/16/128185. 

Etapa este parte integranta a activitatii A3 ”Furnizarea de sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale” – sub-activitatea A3.2 ”Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate”.

La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est (judetul Buzau) au fost depuse si evaluate 35 dosare de candidatura, din care 25 dosare au fost „Selectate” iar 10 dosare sunt „Rezerva”.

Până la data de 07 septembrie 2020, fiecare candidat care a depus dosarul de candidatură ce a fost înregistrat în Registrul candidaturilor a fost înștiințat de statusul său în proiect: „Selectat / Neselectat / Rezervă”. Înștiințarea a fost transmisă prin email sau printr-o altă cale de comunicare indicată de candidat prin formularul de înscriere.

După anunțarea rezultatelor, candidații admiși sunt obligați să comunice, în termen de 24 de ore de la anunțarea rezultatelor, dacă mai sunt sau nu interesați să participe la activitatea derulată în cadrul proiectului. Neîndeplinirea acestei obligații conduce automat la eliminarea candidatului din cadrul proiectului și ocuparea locului de o persoană înscrisă pe lista de rezervă.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune prin e-mail, la adresa economie-sociala@ceccar.ro, o contestație în atenția Comisiei de soluționare a contestațiilor în maximum 24 de ore de la primirea rezultatului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

DATE DE CONTACT

Nume: Raluca Tiba
Functie: Expert informare P1
Email: tibaraluca@yahoo.com
Telefon: 765458196
Cuvinte cheie: proiect, selectie, POCU, Buzau

Alte Comunicate de presa de 859 :