Finalizarea proiectului Photography, community story!

În cadrul proiectului s-a desfăşurat în perioada 22.06.2021 – 29.06.2021, un schimb de tineri, ce s-a desfăşurat în Centru social Omenia din comuna Valea Adâncă, judeţul Iaşi, unde au participat 42 de persoane din Bulgaria, Cehia, Macedonia, Polonia şi Romania (35 tineri şi 7 lideri de grup).

Obiectivul general al proiectul a fost instruirea a 42 de tineri, cu abilităţi şi competenţe civice în ceea ce priveşte participarea publicului şi influenţarea deciziilor în beneficiul propriilor comunităţi.

Grupul ţintă al proiectului a vizat tinerii cu oportunităţi reduse şi dificultăţi sociale: tineri care se confruntă cu diferite forme de discriminare, tineri din familii dezorganizate; dificultăţi economice: sărăcia şi lipsa unui loc de muncă/şomeri de lungă durată, dependenţi social; dificultăţi educaţionale: tineri ce au abandonat şcoala sau au calificări reduse; diferenţe culturale: tineri din comunităţi etnice minoritare, precum romii, provin din mediul rural şi urban periferic.

Principalele rezultate vizate prin implementare activităţilor proiectului:

Aptitudini: 42 de tineri au capacitatea de a influența deciziile publice cu privire la comunitatea în care trăiesc; 42 tineri au capacitatea de a exprima autorităților nevoile comunității; 42 tineri au capacitatea de a mobiliza comunitățile;

Cunoştinţe: 42 de tineri şi-au îmbunătățit cunoștințele despre metodele de influență publică, cum ar fi fotovoice; 42 de tineri au cunoștințe despre tehnica fotografică, camera, tipurile de fotografii; 42 de tineri cunosc tradițiile și obiceiurile altor oameni; 42 tineri şi-au dezvoltat cunoștințele despre comunitatea de romi; 42 tineri au cunoștințe despre tehnicile de motivare și implicare a tinerilor în viața comunității;

Competenţe: 42 de tineri au competența de a utiliza instrumente fotografice; 42 de tineri şi-au îmbunătățit abilitățile lingvistice; 42 de tineri au un certificat European Youthpass

Comportamente: tinerii şi-au dezvoltat spiritul de iniţiativă; le-a crescut interesul faţă de mobilităţile internaţionale; le-a crescut stima de sine; le-a crescut gradul de conştientizare interculturală.

Realizări obţinute în urma mobilităţii/proiectului: 1 album foto, 1 calendar cu imagini din comunitatea roma, 2 articole de presă publicate online, 1 interviu radio, 1 Workshop Photovoice realizat cu persoane interesate, 1 expozitie ce pune în aplicare cunoştintele participanţilor.

Parteneri în cadrul proiectului au fost următoarele organizaţii internaţionale:

  • Association Walktogether (Bulgaria)
  • Association Sztukater (Polonia)
  • European Youth Centre Breclav (Cehia)
  • World Change (Macedonia)
  • Asociacija Tavo Europa (Lithuania)
  • Udruga mladih Spirit of Freedom Hrvatska (Croaţia)

În perioada de implementare, proiectul a suferit câteva modificări, generate în special de pandemia COVID-19, în urma căreia durată iniţială de 7 luni de implementare sa modificat până la 14 luni; o altă situaţie fiind neparticiparea partenerului din Lithuania la mobilitate, motivând restricţii, temeri şi efecte generate de COVID-19 asupra potenţialilor participanţi în proiect. De asemenea, partenerul din Croaţia s-a dizolvat ca organizaţie, drept pentru care participanţii au fost redistribuiţi către alte organizaţii.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Nume: Margareta Hertanu
Functie: Presedinte
Email: margaretahertanu@yahoo.com
Telefon: +40757146002
Website: www.asociatiaproroma.ro

Cuvinte cheie:

proiecte

Alte Comunicate de presa de Margareta Hertanu:

Asociaţia PRO ROMA a implementat în perioada 01.05.2020 – 31.12.2021 proiectul cu titlul Be yourself – Be an entrepreneur! nr. contract 2020-1-RO01-KA105-079206, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acţiunea Cheie1 – Tineret.
Implementarea proiectului Erasmus+ Acţiune şi reacţiune faţă de bullying nr. contract 2020-3-RO01-KA105-094916
Asociaţia PRO ROMA a implementat în perioada 01.08.2020 – 30.09.2021 proiectul cu titlul Photography, community story!, nr. contract 2020-2-RO01-KA105-080538, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acţiunea Cheie1 – Tineret.