Forumul Județean al Tinerilor Romi Suceava

Evenimentul urmărește promovarea tinerilor de etnie romă cu potențial din județul Suceava și creșterea capacității lor de a fi o voce la nivelul comunității. Astfel, la acest eveniment vor participa tineri romi, cadre didactice, specialiști din domeniul incluziunii romilor din Județul Suceava, pentru a prezenta modele de bună practică din acest domeniu.

 

Acțiunea se desfășoară în cadrul proiectului ”Tineri romi pentru o comunitate cu inițiativă- ROMA CIVIC”, proiect implementat în parteneriat cu Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC), Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca, Școala Gimnazială Valea Moldovei, Asociația pentru Tineret Arbore- APTA, Primăria Berchișești, Asociația pentru Educație și Justiție Socială- HUMAN CATALYST, fiind cofinanțat de Fondul pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – FDSC.

 

Totodată, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate și rezultatele proiectului ROMA CIVIC-  28 de tineri de etnie romă instruiți în 3 domenii de interes: comunicare/ facilitare comunitară și leadership; 6 grupuri de inițiativă locale ale tinerilor; peste 10 activități comunitare care să sprijine demersurile grupurilor de inițiativă; 10 întâlniri de lucru cu reprezentanții structurilor publice; 200 de cetățeni de etnie româ implicați în activități de conștientizare; 1 ghid de bune practici în format electronic și 1 vizit[ de studiu în țară pentru 5 tineri.

 

Mai multe detalii despre proiect puteţi găsi online pe facebook https://www.facebook.com/CivicRoma/ sau pe site-ul proiectului  https://www.romacivic.ro/ .

DATE DE CONTACT

Nume: Iacob Raluca
Functie: coordonator eveniment
Email: cenresuceava.proiecte@gmail.com
Telefon: 743422055

Alte Comunicate de presa de 307 :