Gal Valea Prutului deschide sesiune apel pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

Varianta simplificată

 

 

COMUNICAT DE PRESA/ANUNȚ – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA      CERERILOR DE PROIECTE  MĂSURA M6/6B – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ÎN                                      CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL VALEA PRUTULUI

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M6/6B) DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE (teritoriu GAL înglobează un număr de 11 UAT, din care, 8 UAT în judeţul Iaşi: Andrieşeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roşcani,Ţigănaşi, Trifeşti şi Victoria şi 3 UAT în judeţul Botoşani: Romaneşti, Santa Mare şi oraşul Ştefăneşti), sesiunea 4, apelul de selectie nr.1/2024

 

Ø  Data lansării apelului de selecție: 15 februarie 2024

Ø  Măsura lansată prin apelul de selecție: M19.2 (M6/6B) DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, sesiunea 4, apelul de selectie nr.1/2024

Ø  Beneficiari eligibili:

ü  Entitati publice (inclusiv U.A.T-urile din teritoriu) sau parteneriate ;

ü  Entități private acreditate ca furnizor de servicii sociale;

ü  ONG-uri;

ü  Parteneriat public-privat (Asociaţia GAL Valea Prutului)

Ø  Fondul disponibil alocat acestui apel pe măsura M6/6B FEADR  – 74.320,95 euro.

Ø  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 74.320,95  euro.

Ø  Rata maxima a sprijinului public nerambursabil: 100 % din valoarea eligibilă a proiectului

Ø  Data limita de depunere a proiectelor: 15 martie 2024, ora 14:00

Ø  Locul si intervalul orar de depunere a proiectelor: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, județul Iași, incinta Primăriei Popricani (etaj II),  în perioada  15 februarie 2024 – 15 martie 2024, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Ø  Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL VALEA PRUTULUI pentru măsura M6/6B –DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE care se regaseste pe site-ul GAL: www.galvaleaprutului.ro, la  următoarea adresă: https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/

Ø  Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:  Sediul GAL Valea Prutului din com. Popricani, (ultimul etaj din incinta Primăriei Popricani)  website: www.galvaleaprutului.ro, email: galvaleaprutului@gmail.com sau telefon 0232.474.992, 0758.521.935

Ø  La sediul GAL Valea Prutului se regaseste si versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Ø  Data limită de implementare  a proiectelor și depunere a tranșei de plată finală: Proiectele din cadrul acestui apel trebuie implementate până la data de 30.09.2025.

 

 

Întocmit,                                                                                      Avizat,

Hudema Maria  – manager GAL                                                Lungu Vasile  președinte/ reprezentant legal

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Nume: Hudema Maria
Functie: Manager GAL
Email: galvaleaprutului@gmail.com
Telefon: 0758521935
Website: www.galvaleaprutului.ro

Cuvinte cheie:

sesiune de apel

Alte Comunicate de presa de ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA PRUTULUI -:

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Prutului deschide sesiune de apel pentru masura M6/6B -DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE