Invitatie de participare Nr. 2018092804/28.09.2018

 1. FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL, in calitate de achizitor, cu sediul in Oras Racari, Strada Ana Ipatescu, nr 87, camera C6, judetul Dambovita, Romania, organizeaza procedura competitiva, potrivit prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, pentru atribuirea contractului de executie lucrari de constructie hala sisteme de ventilatie la locatia de implementare a proiectului din Strada Fabrica de Zahar, nr. 8A, oras Racari, jud. Dambovita.
 2. Sursa de finantare Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității  întreprinderilor  mici  și  mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
 3. Numarul de identificare al contractului: COD SMIS 102527, Titlul proiectului: „Infiintare fabrica sisteme de ventilatie la Racari”
 4. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie: Procedura vizeaza atribuirea contractului de executie lucrari de constructie hala sisteme de ventilatie la locatia de implementare a proiectului din Strada Fabrica de Zahar, nr. 8A, oras Racari, jud. Dambovita.
 5. Specificaţii tehnice minime şi obligatorii: conform Documentatie de atribuire si a caietului de sarcini, care pot fi descarcate gratuit accesand site-ul: fonduri-ue/.ro Sectiunea – Achizitii Beneficiari Privati.
 1. Limba de redactare a ofertei: limba romana
 2. Valoarea estimata: 780.588,28 RON
 3. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA. Pretul ofertei este ferm in RON. NU se accepta actualizarea pretului contractului
 4. Valabilitatea ofertei: minim 60 zile de la data deschiderii ofertelor
 5. Alte informaţii privind această achiziţie precum si specificatiile tehnice complete pot fi obţinute gratuit pe fonduri-ue.ro – Sectiunea Achizitii Beneficiari Privati.
 6. Operatorii economici interesaţi pot transmite / depune oferte, la sediul firmei de consultanta din Bucuresti, Str. Gheorghe Titeica nr. 121D, etaj 3, sector 2, cu precizarea datelor de identificare a solicitantului, până cel mai târziu la data de 11.10.2018, ora 17:00.
 7. Data de publicare a anuntului: 28.09.2018

DATE DE CONTACT

Nume: Cristina Tirifon
Functie: Administrator
Email: cristina@protectielaincendiu.ro
Telefon: 722216622

Alte Comunicate de presa de 407 :