INVITAȚIE ”E-PROFI – Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava”

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația “PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare DurabilăBucurești  și Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava, vă invită, Joi, 15 Noiembrie 2018, la Evenimentul de atragere și menținere în școlile țintă a resurselor umane calificate, din cadrul proiectului           ”E-PROFI – Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10i: ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiectivul specific: OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive”.

Evenimentul va avea loc în data de 15.11.2018, la HOTEL SONNENHOF, sala Salzburg, Bulevardul Sofia Vicoveanca nr. 68, Suceava, începând cu ora 10:00.

Evenimentul se adresează în principal membrilor echipelor manageriale, dar și colaboratorilor, reprezentanților serviciilor educaționale, autorităților  publice, societății  civile, mediului academic, precum și reprezentanților mass-media.

Proiectul propune creșterea calității serviciilor educaționale și prevenirea, diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc educațional prin crearea oportunităților și creșterea participării personalului didactic din 14 școli din județul Suceava, precum și a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continuă, de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, activități de tipul mentoratului didactic, precum și schimb de bune practici.

Suntem onorați să vă avem alături!

DATE DE CONTACT

Nume: Prof. Lidia ACOSTOAIE
Functie: Manager  de proiect
Email: acostoaie.lidia@isj.sv.edu.ro
Telefon: 722627790

Alte Comunicate de presa de 407 :