Lansarea măsurilor de finanțare M2.1 și M2.3 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Stejarul 2014-2020

Asociația GAL Stejarul, autorizată de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, anunță lansarea apelurilor de selecție în perioada 13 martie – 13 aprilie 2019 în vederea depunerii Cererilor de Finanțare pentru măsurile:

Măsura lansatăDomeniul de intervențieSuma maximă nerambursabilă/ proiect (euro) Fondurile disponibile /

sesiune (euro)

Alocare totală prevăzută în strategie (euro)Beneficiari eligibili
M2.1 Modernizare ferme de semi-subzistență2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole15.00030.00060.000·         Entități private (fermieri cu exploatații agricole care intră în categoria de fermă mică, cu excepția persoanelor fizice neautorizate).
M2.3 Reînnoirea generației de fermieri2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a

unor fermieri calificați corespunzător și, în

special, a reînnoirii generațiilor

50.000/40.00050.00050.000·         Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole

·         Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.

 

 

Data lansării apelului de selecție: 13.03.2019                                                                                                 Data limită de primire a proiectelor: 13.04.2019, ora 14:00

Proiectele se depun la sediul GAL Stejarul din incinta Primăriei Sinești, sat Sinești, comuna Sinești, județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului – distribuite gratuit pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibile pe site-ul www.galstejarul.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la: telefon 0736688852, e-mail: gal.stejarul@yahoo.com, adresa: sat Sinești, comuna Sinești, județul Iași.

DATE DE CONTACT

Nume: Acatanoaie Anca
Functie: Manager
Email: anca.acatanoaie@gmail.com
Telefon: 736688852
Website: www.galstejarul.ro
Cuvinte cheie: tanar fermier, modernizare ferme

Alte Comunicate de presa de 713 :