LANSAREA PROIECTULUI „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii”, Cod SMIS 310865, co-finanțat din Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027

Proiect: „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii”, Cod SMIS 310865, co-finanțat din Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, Prioritatea P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III –  Organizațiile societății civile – regiuni mai puțin dezvoltate.

ASOCIAȚIA DE TINERET PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ȘTIINȚĂ SOLARIS în parteneriat cu GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL și ASOCIAŢIA CONSULTANŢILOR ŞI EXPERŢILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA lansează proiectul „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii”, Cod SMIS 310865, având ca obiectiv general creșterea capacității organizațiilor societății civile (OSC-uri) de a acționa ca actori instituționali pe piața muncii relevanți, moderni, vizibili, focalizați pe dialog civic, intervenții sustenabile, personalizate și măsuri active, pentru incluziune și calitate în ocuparea categoriilor dezavantajate, în 4 regiuni mai puțin dezvoltate. (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia).

Perioada de implementare: 01.06.2024 – 31.05.2026 (24 de luni)

Valoarea eligibilă totală: 4,963,700.48 lei, din care 4,140,840.81 LEI reprezinta valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+ și 730,736.62 LEI reprezinta valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 92,123.05 LEI reprezință cofinanțarea.

Grupul țintă al proiectului este format din 2 categorii: 1) Asociații, fundații, federații (înființate conform O.G 26/2000), care, potrivit documentelor statutare au ca obiective implementare măsuri specifice pentru piața muncii: 50 organizații societate civilă / OSC-uri și 2) Membri/specialiști ai partenerilor sociali (asociații/fundații/federații): 100 persoane.

Proiectul „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii” propune o serie de activități relevante pentru atingerea Obiectivului Specific ESO4.2 al Programului Educație și Ocupare, prin care să se obțină următoarele rezultate:

– Informarea cu privire la proiect și recrutarea organizațiilor societății civile&persoanelor din grupul țintă (6 luni, iunie-decembrie 2024) – Rezultate

 • 4 evenimente de informare – câte unul în fiecare regiune vizată.
 • 4 întâlniri de lucru cu instituții colaboratoare din regiuni.
 • 2 anunțuri publicate periodic, în cadrul a diverse portaluri on-line cu acoperire regională/națională.
 • 4 anunțuri – câte 1 anunț publicat în mass media, la nivelul fiecărei regiuni.

– Selectarea grupului țintă (6 luni, iunie-decembrie 2024) – Rezultate

 • 50 dosare înscriere ONG/OSC-uri (asociații și fundații, inclusiv federații).
 • 100 dosare înscriere persoane GT (membrii /specialiști ai partenerilor sociali).

– Organizarea și furnizarea de servicii de sprijin de dezvoltare instituțională (12 luni, octombrie 2024-septembrie 2025) – Rezultate

 • 50 organizatii (asociații și fundații) sprijinite în perioada de implementare a proiectului asistate prin servicii de sprijin.
 • 50 organizații (ONG-uri/OSC-uri) active care și-au consolidat capacitatea și au dezvoltat activități specifice pieței muncii, în perioada de implementare a proiectului.
 • 1 program de servicii personalizate de sprijin (consiliere) derulat.
 • 1 Portofoliu cu instrumente de digitalizare, care faciliteaza activitatea OSC, realizat și diseminat.

– Dezvoltarea de instrumente de lucru pentru îmbunătățirea capacitații OSC de analiza&monitorizare a pieței muncii (8 luni, martie-octombrie 2025) – Rezultate

 • 2 instrumente de lucru elaborate si diseminate: 1 ghid cu intrumente, metode și resurse de analiză&monitorizare a pieței muncii; 1 „Radiografie Comunitate” (RC), care vizează comunitatea specifică în care activează OSC, din perspectiva pieței muncii.

– Crearea și dezvoltarea unui set de carduri – suport în consiliere vocațională (9 luni, februarie-octombrie 2025) – Rezultate

 •   1 set digital de carduri – suport în consiliere vocațională, realizat și diseminat.

– Dezvoltare rețele online informale cu OSC-urile integrate în proiect (5 luni, februarie-iunie 2025) – Rezultate

 • 4 rețele regionale constituite și activate.
 • 1 document de poziție, cu recomandări cheie: „Calitate&sustenabilitate în cooperare și dialog civic pentru ocupare”, elaborat si diseminat.

– Organizarea de sesiuni de dezbateri regionale (5 luni, februarie-iunie 2025) – Rezultate

 • 8 sesiuni de dezbateri organizate – cel puțin 25 de participanți/sesiune.

– Schimb bune practici (5 luni, februarie-iunie 2025) – Rezultate

 • 1 schimb de bune practici în Spania (ca vizită de lucru transnațională), organizat și derulat.
 • 50 persoane (reprezentanți ai celor 50 OSC-uri integrate în proiect), care participă la schimbul de bune practici.

– Organizare și derulare program de formare „Consilier vocațional” (9 luni, aprilie-decembrie 2025) – Rezultate

 • cel puțin 5 serii de curs organizate, 100 cursanți integrați în programul de formare „Consilier vocațional”, finalizat cu certificat de absolvire, în conformitate cu prevederile OG 129/2000.
 • 1 material/modul focusat pe: principii orizontale (egalitate șanse&tratament, nediscriminare; accesibilitate persoane cu dizabilități; dezvoltare durabilă), inclus în mapa virtuală a cursantului și diseminat tuturor participanților.

– Organizare și derulare program de formare „Competențe sociale, civice și de mediu” (3 luni, octombrie-decembrie 2025) – Rezultate

 • cel puțin 2 serii de curs organizate, 50 cursanți integrați în programul de formare „Competențe sociale, civice și de mediu”, finalizat cu certificat de absolvire, în conformitate cu prevederile OG 129/2000.
 • 1 material/modul focusat pe: principii orizontale (egalitate șanse&tratament, nediscriminare; accesibilitate persoane cu dizabilități; dezvoltare durabilă), inclus în mapa virtuală a cursantului și diseminat tuturor participanților.

– Organizare și derulare program de formare „Competențe digitale de utilizarea tehnologiei informației” (3 luni, octombrie-decembrie 2025) – Rezultate

 • cel puțin 2 serii de curs organizate, 50 cursanți integrați în programul de formare „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației”, finalizat cu certificat de absolvire, în conformitate cu prevederile OG 129/2000.
 • 1 material/modul focusat pe: principii orizontale (egalitate șanse&tratament, nediscriminare; accesibilitate persoane cu dizabilități; dezvoltare durabilă), inclus în mapa virtuală a cursantului și diseminat tuturor participanților.

– Organizare și derulare acțiuni online de informare&conștientizare (3 luni, iulie-septembrie 2025) – Rezultate

 • 1 concept acțiuni online de informare&conștientizare, 2 sloganuri, pentru fiecare componentă vizată, elaborate și diseminate, cel puțin 10 materiale diseminate pe diferite canale online, pe fiecare componentă, în parte.

– Crearea și dezvoltarea unui Index de analiză&evaluare a dialogului civic, în modernizarea serviciilor pieței muncii (8 luni, octombrie 2025-mai 2026) – Rezultate

 • 3 ateliere de pilotare a Indexului, cu reprezentanti OSC-uri.
 • 1 Index de analiză&evaluare a dialogului civic, în modernizarea serviciilor pieței muncii, elaborat și diseminat.

Pentru mai multe informații despre proiectul „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii”, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

E-mail: pro-inclusiv@googlegroups.com,

Telefon:  0740 135 566.

DATE DE CONTACT

Nume: Daniela Plugaru
Functie: Expert GT
Email: dplugaru@globalcommercium.ro
Telefon: 0744674963
Website: -

Cuvinte cheie:

PRO INCLUSIV, SOLARIS, Carduri digitale, GLOBAL COMMERCIUM, ACE-ES, piața muncii, ONG, OSC

Alte Comunicate de presa de Plugaru Daniela:

PREZENTAREA PROIECTULUI „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii”, Cod SMIS 310865, co-finanțat din Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, Perioada de implementare: 01.06.2024 – 31.05.2026 (24 de luni).