Lansarea proiectului Profesioniști in Turismul de Top (PRO TOP) – cod SMIS 118180

Bucureşti, 18 mai 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului Profesioniști in Turismul de Top (PRO TOP) – cod SMIS 118180

 Fundaţia Convergente Europene, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare POCU/227/3/8/118180, începând cu data de 18 mai 2018, implementează proiectul cu titlul Profesioniști in Turismul de Top (PRO TOP).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea competențelor resurselor umane active in domeniul turismului si ecoturismului din regiunile Sud-Est si Centru”.

Grupul țintă al proiectului este format din 506 persoane, respectiv 400 manageri si antreprenori si 106 angajați din departamentele de resurse umane din întreprinderi care activează in domeniul turismului si ecoturismului din regiunile Centru (județele: Alba, Covasna, Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu) si Sud-Est (județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea)

Grupul țintă va participa la: programe de formare profesională, prin care își vor îmbogăți competențele în antreprenoriat și management; activități de informare, socializare, schimb de experiență între membrii grupului țintă și de transfer de soluții aferente problemelor comune, prin participarea la workshop-urile organizate pe teme specifice, de maxim interes; vor accesa metode moderne de informare și învățare, prin utilizarea platformei colaborative IT, și vor crea bazele unor colaborări viitoare în cadrul Comunității profesionale realizate prin proiect.

În cadrul proiectului va fi realizat Modelul de Planificare Strategica prin care se va oferi posibilitatea grupului țintă și unui număr de minim 56 de intreprinderi beneficiare de a implementa în propriile organizații cele mai inovative soluții de management performant, care va asigura accesul la instrumente, metode și procese profesioniste atât în ceea ce privește gestionarea resurselor umane, cât și în ceea ce privește managementul colaborativ.

Rezultatele proiectului

  • 250 de angajatori din regiunile Centru si Sud Est, care activează în domeniul turismului și ecoturismului, vor fi conștientizați cu privire la importanța programelor de pregătire formale si informale, formarea lor directa sau indirectă, prin angajati, in domeniul managementului si antreprenoriatului;
  • 506 persoane din categoriile de grup tinta eligibile, respectiv 400 manageri si antreprenori si 106 angajați din departamentele de resurse umane din întreprinderi care activează in domeniul turismului si ecoturismului din regiunile Centru si Sud-Est vor fi selectate si inregistrate in grupul tinta;
  • vor fi furnizate 24 de serii de cursuri in domeniul antreprenoriatului si al resurselor umane pentru cei 506 membri ai grupului tinta;
  • va fi realizată și pusă la dispoziția membrilor grupului țintă o Platformă Colaborativa IT prin intermediul căreia vor fi furnizate membrilor grupului țintă 10 workshop-uri pe teme de management: Management Strategic, Managementul Schimbării, Managementul Timpului, Managementul Performanței, Management Financiar, Crearea unui mediu motivațional, Coaching pentru performanță, Branding și promovarea în era digitală, Egalitatea de șanse și non-discriminarea, Dezvoltare durabilă;
  • va fi realizat un Model de Planificare strategica, ca instrument al managementului performant, care va fi pus la dispoziția celor 506 membri ai grupului țintă;
  • minim 56 de angajatori vor introduce in IMM-rile lor sisteme instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane/ condiții de lucru îmbunatățite ca urmare a participarii la activitatile proiectului;
  • va fi realizată o Comunitate profesională de manageri care activează in industria turismului si ecoturismului din regiunile Sud Est si Centru, denumita „MANAGER PERFORMANT IN TURISM” care va ramane la dispozitia grupului tinta si dupa finalizarea proiectului.

Rezultatele proiectului vor contribui la creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC)/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCD).

Valoarea totală a proiectului este de 2.208.559,18 lei (din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.839.730,12 lei).

Data începerii proiectului: 18.05.2018

Data finalizării proiectului: 17.05.2019

Codul MySMIS al proiectului: 118180

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

 DATE DE CONTACT:

Dr.ec. Mihaela MOSTAVI,

Manager proiect

Tel. 031.110.81.88 / 0722.291.642

e-mail: office @ fce.org.ro

website: www. fce.org. ro

DATE DE CONTACT

Nume: Mihaela MOSTAVI
Functie: Manager proiect
Email: mihaela.mostavi@fce.org.ro
Telefon: 722291642
Website: www.fce.org.ro
Cuvinte cheie: turism, antreprenoriat, management, cursuri, workshop, hoteluri, pensiuni, camping, tabere, performanta

Alte Comunicate de presa de 476 :