„Resurse umane competitive în regiunea Sud-Est”, cod POCU/227/3/8/118028 – (sept a2)

In perioada 15.05.2018 – 14.05.2019 S.C. PUBLIC CREATION  S.R.L, implementeaza proiectul “ Resurse umane competitive in regiunea Sud-Est”.

Proiectul „Resurse umane competitive în regiunea Sud-Est”, cod POCU/227/3/8/118028 se implementează în cadrul Axei prioritare 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.8: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

In cadrul proiectului sunt desfasurate programe de formare  care se adresează :

 • Angajatilor  cu contract individual de munca(cu norma intreaga sau cu timp partial), care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director  executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);
 • Antreprenorilor  care-si gestioneaza propriile afaceri;
 • Angajati cu contract individual de munca(cu norma intreaga sau cu timp partial), din departamentele de resurse umane;

Persoanele care prin activitatea pe care o desfasoara se incadreaza in categoriile mentionate anterior, pot participa la urmatoarele activitati organizate in cadrul proiectului:

 • programele  de formare autorizate ANC in domeniile „Competente antreprenoriale”, „Manager de produs”, „Manager de inovare”, „Manager imbunatatire procese”, „Manager de proiect”;
 • programele  de formare autorizate ANC in domeniul „Manager resurse umane”.
 • cursuri de formare profesionala externalizate in urmatoarele domenii:„Instrumente avansate de Management Strategic. Modelul lui Norton si Kaplan”si „Introducere in ISO 9001”
 • workshopuri pentru manageri, in domeniul„Managementului strategic al intreprinderii”;
 • cursuri de dezvoltare profesională în format e-Learning in domeniile„Managementul strategic al intreprinderii”, „Managementul crizei” si„Managementul continuitatii afacerii”;
 • interconectarea cu alți oameni de afaceri din regiunea Sud-Est, in cadrul unor seminarii care vor avea loc in cadrul„Centrului regional de competente in management si antreprenoriat”.

Pentru a indeplini conditiile de eligibilitate din proiect :

 • toate persoanele din grupul tinta vor proveni din intreprinderi din regiunea Sud-Est;
 • persoana trebuie sa ocupe o pozitie de managementsau o pozitie in departamentul de resurse umane  SAU persoana, prin atributiile pe care le are conform fisei de post, este implicata in asigurarea managementului strategic al intreprinderii respective (dupa caz);
 • persoanele isi desfasoara activitatea in intrerinderi din sectoarele economicecu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (conform tabelului nr. 2 din HG nr.775/2015 privind aprobarea Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020).

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul: www.CRCMA.ro sau sa ne contactati telefonic la numarul 0238720757.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de Grandabura Ghenadie:

Curs gratuit de “Competente Antreprenoriale” la Buzau, 15.05.2018 - 14.05.2019 - cod POCU/227/3/8/118028.
In data de 03.07.2018 a avut loc conferinta de lansare a proiectului ” Resurse umane competitive in regiunea Sud-Est”.
„Resurse umane competitive în regiunea Sud-Est”, cod POCU/227/3/8/118028
Anunt lansare proiect „Resurse umane competitive în regiunea Sud-Est”, cod POCU/227/3/8/118028