Rezultat studiu cap 2 Oportunitățile de pe piața muncii și măsurile de stimulare disponibile pentru ocuparea forței de muncă

PROIECT:

“JobEase pentru femei –Creșterea potențialului femeilor de a găsi un loc de muncă  în cadrul regiunii CBC RO-BG”, cod proiect 16.4.2.089

În perioada Mai-Octombrie 2017 în cadrul activității A2“Furnizarea de asistență și informații cu privire la oportunitățile de pe piața forței de muncă și a măsurilor de stimulare disponibile pentru ocuparea forței de muncă a femeilor” s-au obținut informații despre:promovarea egalității de gen  şi combaterea excluziunii sociale;antreprenoriatul feminin;măsuri de stimulare a ocupării şi economia socială,iar în cele ce urmează vă vor fi prezentate toate acestea în cadrul capitolului 2.

Promovarea egalității de gen  şi combaterea excluziunii sociale a femeilor vizează măsuri de tipul:

 • facilitarea accesului la formare profesională, consiliere, sprijin pentru inițierea unei activități independente;
 • promovarea formelor moderne de ocupare, în special prin utilizarea noilor tehnologii informaționale;
 • facilitarea accesului la servicii de acompaniere (ex., servicii de îngrijire a persoanelor dependente);
 • identificarea şi eliminarea prejudecăților privind împărțirea tradițională  a ocupațiilor (specifice femeilor, specifice bărbaților);
 • dezvoltarea unui sistem de accesare a informațiilor privind programele  şi activitățile destinate sprijinirii femeilor, precum şi posibilitatea de participare la acestea;
 • activități de reconciliere a vieții profesionale cu viața de familie, prin promovarea coresponsabilității  şi împărțirea egală  a sarcinilor domestice  şi parentale între femeie  şi bărbat, facilitarea accesului la serviciile de îngrijire a copiilor

 Antreprenoriatul feminin

 • Multe femei au ştiut să “inventeze” un loc de muncă, au fost dispuse să rişte, au reuşit să se împartă între familie şi serviciu, au realizat un spaţiu propriu personal şi profesional. Datorită lor astăzi putem vorbi de antreprenoriat feminin. Antreprenoriatul feminin trebuie deci legat de imaginea femeii în societate, şi implicit de cultură şi mentalitate.
 • Mediul antreprenorial românesc îşi propune promovarea femeilor antreprenor şi tinerilor întreprinzători prin îmbunătăţirea accesului la finanţare şi la diferitele reţele de susţinere a antreprenoriatului.
 • Astăzi în România există mai multe programe de finanțare care pot fi accesate direct de către femei pentru înființarea de afaceri proprii de tip Start-up

 

 • În vederea creșterii gradului de ocupare a șomerilor și implicit a femeilor șomere pe piața forței de muncă sunt finanțate din bugetul de stat o serie de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, măsuri realizate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă respectiv a Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 • Începând cu luna decembrie 2016 măsurile de stimulare a ocupării pe piața forței de muncă adresate atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cât și angajatorilor devin mai atractive. Astfel prin modificările aduse Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, sunt introduse noi servicii acordate șomerilor, crește cuantumul primelor de mobilitate și se modifică modalitatea de acordare a acestora, este introdusă prima de activare, cresc subvențiile acordate agenților economici pentru angajarea șomerilor.

 Măsuri de stimulare a ocupării

 • În vederea creșterii gradului de ocupare a șomerilor și implicit a femeilor șomere pe piața forței de muncă sunt finanțate din bugetul de stat o serie de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, măsuri realizate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă respectiv a Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 • Începând cu luna decembrie 2016 măsurile de stimulare a ocupării pe piața forței de muncă adresate atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cât și angajatorilor devin mai atractive. Astfel prin modificările aduse Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, sunt introduse noi servicii acordate șomerilor, crește cuantumul primelor de mobilitate și se modifică modalitatea de acordare a acestora, este introdusă prima de activare, cresc subvențiile acordate agenților economici pentru angajarea șomerilor.

 Economia socială

 • În vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile din care fac parte și femeile structurile de economie socială care funcționează conform Legii nr. 219/2015  sunt foarte importante.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Ea are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DATE DE CONTACT

Cuvinte cheie:

Alte Comunicate de presa de cristi Dinca:

concluzii studiu
Metode alternative de căutare a unui loc de muncă”
“JobEase pentru femei –Creșterea potențialului femeilor de a găsi un loc de muncă în cadrul regiunii CBC RO-BG”, cod proiect 16.4.2.089"
informații relevante despre profilul femeilor şomere din județul Olt