Romania: nu vrem aderare si nu vrem semnarea la Pactul Global pentru Migraţie !

Pactul Global pentru Migraţie, în proporţie covârşitoare, cuprinde prevederi care contravin total şi absolut Constituţiei României. Semnarea acestui document de către reprezentanţii României, în numele României ar reprezenta un act de înaltă trădare faţă de interesul naţional şi valorile fundamentale ale neamului românesc, iar pe cale de consecinţă, ar urma ca ţara noastră să fie supuse unei ocupări şi transformări fără precedent în istorie. Totul desfăşurându-se sub egida falsă a dreptului la migraţie şi a Drepturilor omului. Semnarea Pactului Global pentru Migraţie, încalcă în mod flagrant Constituţia României. În temeiul dispoziţiilor art. 2 şi art. 3, punctele 1 şi 4 din Constituţia României, suveranitatea naţională aparţine poporului român şi nimeni altcineva nu o poate exercita în numele său. Semnarea Pactului de către România înseamnă obligarea românilor de a-şi asuma obligaţii contrare Constituţiei, aceasta reprezentând un grav atac la suveranitatea şi interesul naţional, precum şi un abuz. Constituţia României prevede clar: „Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine“. (Art. 3, alin. 4). Un alt aspect este acela că, prin întreg conţinutul său, Pactul Global pentru Migraţie, încalcă în mod grav inclusiv prevederile Cartei ONU, pacea şi securitatea fiecărei naţiuni în parte fiind indubitabil ameninţate. Pactul pretinde că ceea ce propune este în conformitate cu Drepturile omului. În realitate, se încearcă redefinirea migraţiei ilegale ca un drept al omului! Aceasta ar însemna că statele nu se mai pot opune în niciun fel venirii imigranţilor, ei având tot dreptul s-o facă! Dacă migraţia ar fi un Drept al Omului, dreptul firesc al naţiunilor ce vieţuiesc în propriul lor teritoriu se anulează. Migranţii economici, de orice altă rasă, religie, cultură sau grad de civilizaţie vor avea dreptul să se stabilească la noi acasă iar noi, deşi suntem cetăţeni cu drepturi depline ai României, nu ne vom putea opune.Pentru prima dată într-un document oficial, migraţia ilegală este statuată ca fiind un Drept al Omului. Astfel, Obiectivul nr. 17 pretinde că popoarele europene şi locuitorii nativi ai statelor nu ar mai avea dreptul de a se opune primirii şi integrării în societate a imigranţilor. Opoziţia la astfel de pretenţii nefireşti şi divergente cu dreptul internaţional a venit instantaneu. Iată ce declară domnul Sebastian Kurz, cancelarul federal al Austriei, cu care m-am întâlnit zilele trecute: „Din acest Pact nu rezultă sau nu poate rezulta niciun drept al omului la migraţie. Dreptul la migraţie nu există“. În consecinţă, Austria a anunţat că se retrage din acest acord.

cerem in mod oficial  la ccr sa anulare aceast semnarea pentru ca incalca art 3 constitutiei din romania

DATE DE CONTACT

Nume: costel
Functie: impiegato
Email: cucigerma1@gmail.com

Alte Comunicate de presa de 632 :